NPKs Årbok 2020

Vedlagt ligger den digitale versjonen av Årbok 2020.

Det er ferie på trykkeriet nå, og de som har forhåndsbestilt papirutgaven av årboken vil få den sendt ut direkte fra trykkeriet i slutten av uke 30.

Kontakt sekretær Anne Grethe Hafslia dersom det er spørsmål knyttet til årboka (distribusjon, innhold etc) på e-post sekretaer@pointer.no eller telefon 416 24 719.

Takk til alle i årbokkomitéen for den store innsatsen de har lagt ned i arbeidet med årboka.

Total
1
Shares