NPK ØNSKER NY DR FOR HEDMARK / OPPLAND

Klubben ønsker nå ny DR for området Hedmark/Oppland.  Her er det mange spennende oppgaver å ta tak i.  Vi arbeider med pointerens utvikling og foredling som rase, og da spesielt pointerens utvikling i vår region.

DR skal bistå distriktets medlemmer, og da særlig de nye som kommer til. Nye medlemmer skal få veiledning, råd og informasjon.  Vi har nå særlig fokus på å rekruttere nye medlemmer.

Vi rapporterer aktivitet jevnlig til styret, bladet Fuglehunden, og på egne hjemmesider.  Rapport om økonomi oversendes til styret årlig.                 

En gang i året representerer vi vårt område på klubbens representantskapsmøte (RS). Særlig viktig er det da å få med medlemmers ønsker i forhold til saker som er kommet opp.  Normalt avholdes vårt eget møte i forkant av RS.  Da gjennomfører vi eget valg for avdelingen og drøfter aktuelle saker.  Her er det også vanlig å dele ut utmerkelser til de som har oppnådd det i løpet av året.

Vi blir oppfordret til å sette i gang aktiviteter i våre distrikt.        

Vi håper at dere finner denne oppgaven som interessant.  

Spørsmål kan rettes til:
Ulf Jørgensen
ulfthorsteinjorgensen@gmail.com
Tlf:  91 65 11 00 

Total
7
Shares

Siste kommentarer