Distriktet Hedmark og Oppland Pointer

Da er snart år 2020 over. Det har vært et spesielt år med mye nye utfordringer.

I den forbindelse så trenger distriktet ny DR- kontakt fra 20.01.21. Jeg har snakket med klubbens leder og sagt fra om at jeg sier fra meg vervet fra 20.01. Derfor må distriktet prøve å finne frem til en ny DR- kontakt, hvis ikke så må styret i klubben hjelpe til.

Hvis det er noen som har motivasjon, kapasitet og tid til å ta på seg et slikt verv så si fra til meg. Derfra kan jeg ta det videre i den rette retningen.

Grunnen til at jeg ikke ønsker vervet lengre, er fordi jeg ikke har tid eller kapasitet til å følge opp vervet på en god nok måte. Det er viktig som DR å informere medlemmene om viktige saker om pointer`n og driften av NPK samt resultater osv. Jeg syns det har vært for tidkrevende å holde dere medlemmer oppdatert på dette, da jeg føler at tiden ikke strekker til.  Derfor er det dags for en ny DR med masse motivasjon og engasjement til å følge opp vervet på en tilstrekkelig og god måte ut til medlemmene i distriktet. Dette synes jeg virkelig medlemmene fortjener!

Praktiske opplysninger til eventuelt ny NPK distriktsrepresentant

Litt om DR-vervet:

  • Som DR skal du sørge for å informere medlemmer om viktige saker vedrørende rasen og saker fra styret.
  • Oppfølging av nye medlemmer
  • Holde seg informert om aktiviteter ute i distriktet og rapportere jevnlig inn til NPK\s redaktør i Fuglehunden samt ansvarlig i klubben for resultater/ arrangementer.
  • Lage årsrapport for distriktet som skal inn i årboka.
  • Føre regnskap for distriktet. Årsrapport om regnskap eventuelt budsjett.
  • Besørge utdelinger av Elitehunddiplomer
  • Sette i gang aktiviteter, møter, kurs eller andre arrangementer (enten på egenhånd eller så kan man samarbeide med andre klubber).

Et råd til en eventuell ny DR er å “få” med seg flere personer i klubben slik at man kan fordele arbeidsoppgavene seg i mellom. Det tror jeg kan være et godt forslag!

Med dette så ønsker jeg alle pointervenner en riktig god jul og et godt nyttår!

Gjermund J

Total
1
Shares

Siste kommentarer