Utsatt påmeldingsfrist til Østlandsmesterskapet

Chriwalls Finn e/f Christer Wallerby

UTSATT PÅMELDINGSFRIST ØSTLANDSMESTERSKAPET

Opprinnelig frist 20.10 utsettes nå til 26.10.

Hittil er det såpass få påmeldte at det pr dato ikke er gjennomførbart Vi oppfordrer derfor alle på Østlandet til å kunne melde seg på. Også de med flere hunder.

FKF har sendt ut retningslinjer for gjennomføring av fuglehundprøver. Disse retningslinjer vil vi ivareta i gjennomføringen:

  • Det skal være 1 meters avstand mellom alle personer hele dagen, viktig at dette etterfølges.
  • Personer som er med på partiet som ikke er deltakere skal noteres på partilisten i dommerboka, det være seg handlere eller tilskuere. Vi er pålagt å ha oversikt over alle personer tilstede, derfor dette tiltaket.
  • Startrevolvere skal ikke deles ut til deltakere, dommerne har hver sin startrevolver gjennom dagen og det er dommerne som skyter i en fuglesituasjon.  Deltakere som eventuelt ønsker å skyte selv skal ha med egen revolver.

Førere med flere hunder:

  1. Handling av andres hunder i partiet. Vi innfører prinsipp som for «handlevogn på butikk». Det vil si at handling av andres hunder kan foregå som «normalt» forutsatt at hender sprites før og etter handling av andres hunder.
  2. Deltakere/handlere må selv sørge for å ha med seg antibac ut i terrenget.
  3. Handlere/øvrige som er tilstede i partiet må registreres av dommer FØR partiet går ut. Føres i dommerperm på partiliste(baksiden)

Felles bespisning

  • Vi prøver få gjennomført dette på lørdag kveld men helt klart etter FHI og helsemyndighetenes anbefalinger.

TROND VIGGO TORGERSEN hadde en fin sang for noen år siden – “lov å tenke sjæl”. La oss gjøre det OG bidra i fellesskap til en flott familiehelg med pointeren i fokus.

Total
35
Shares

Siste kommentarer