Kriterier avlshunder

NPK har vedtatt i RAS pkt 2.4.2 å etablere en liste over anbefalte individer til bruk i avl.
Ved å klikke på linkene “Avlstisper” eller “Avlshanner” kommer man inn i Datahound og får til en hver tid oversikt over hvilke hunder som innehar kriteriene pr d.d.

Avlstisper

Avlshanner

Følgende kriterier legges til grunn:

• Minimum 20 starter på jaktprøve, høyfjell høst, vinter og lavland.
• 1 AK på jaktprøve
• Very Good på utstilling
• HD status fri ( A eller B)
• Viltfinneregenskaper, viltfinnerevne/egenprestasjon høyere enn gjennomsnitt for rasen de siste 5 år(108,13 pr 2.kv 2020) og viltfinnerindeks høyere enn 100. Ved spesiell høy viltfinnerevne/egenprestasjon, minimum 7% over gjennomsnittet for rasen(115,17 pr 2.kv 2020) kan krav til viltfinnerindeks høyere enn 100 fravikes.
• Tomstand% lavere enn 35%
• Mentalitet og helse, egenerklæring fra eier
• Dokumentert jaktlyst egenprestasjon lik eller høyere enn gjennomsnittet for rasen(4,61 pr 2.kv 2020)
• Ikke være en del av den til enhver gjeldende “Matadorliste i NPK” (Max 50 norskfødte valper etter seg)
• Hunder som oppnår tittelen Norsk Jaktchampion og som sender inn skjema for mentalitet og helse blir anbefalt avlshund uavhengig av øvrige kriterier foruten HD status fri (A eller B) og “Matadorlista i NPK”
• Eier skal være medlem av Norsk Pointerklub
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år

Skjema for mentalitet og helse finnes på linken under her:

Ferdig utfylt skjema sendes til e-post avlsraadet@pointer.no

Total
0
Shares