Referat fra medlemsmøte Buskerud / Vestfold  08.05

NPKsLOGO

Medlemsmøte  Pointerklubben  Buskerud / Vestfold  08.05

Det ble før møte ,sendt ut orientering  til våre medlemmer, om punkter til Norsk Pointerklubbs Representasjonsmøte  i Trondheim  12 Mai 2019. Dette ble gjennomgått  på møte.

1 a  Vi er for dette, under forutsetning av at det lages klare føringer  i forkant, på  hva som  kan utløse  dette.

1 b  Det  var ett klart flertall for  dette  pkt.

        Det som i tillegg kom  opp.  Det har vært stort fokus  på hannhund

        Hva med tispene  ? Det  avles  på  en del tisper, vi stiller spørsmål med.

       Skal det strammes  inn, hvem som kan legge ut sine kull på pointer sidene ?

2    Opp til RS

3    Enig  dette.

4 a   Enig

4 b  Enig

4 c  Enig. Vi er fornøyd med at vårt innspill er tatt til følge

4 d Enig

4  e  Enig

4 f   Enig

4 g  Enig

5  Enig

6    Enig.  Her har vi også synspunkter på at det burde vært begrensning på antall starter.

      Eksempel. Skal en hund som ikke har klart 1 AK  innen f.eks 15 starter kalles  Elitehund  ?

7  a—b—c-d  Avlshunder

Vi  er for  å begrense matador avl. Vi anser dette uheldig, for videre utvikling av rasen.

Jaktlyst. Dette bør entydig fremkomme, som egen indeks. Vi bør være veldig  forsiktig  med å diskvalifisere hunder.  Særlig basert på faktorer som i en veldig  stor grad er påvirket av miljø / dressur. Dette er f.eks  tomstand. Det  ligger en hvis  grad av dette i gener, men  hvordan hunden dresseres påvirker dette veldig (denne påvirkning er ikke arv-bar )

8   Vi er  enig dette  pkt. UK

 Vi stiller imidlertid spørsmål rundt om en hund i denne  klassen. Med mange  gode resultat, uten  at det tas hensyn til antall starter skal settes  inn i avll på      dette  grunnlag  ?

RAS–Helse

Her ble det  brakt på banen flere  forhold..  Vi har ikke registret at det har vært satt fokus på dette?  Innspill til dommere og oppdrettere bør tydelig fremkomme.

Er vi bevist nok  hud—pels—poter. Hva med  skjelett—ledd.

Gemytt.

Her oppfattes det  at det syndes.

Indekser. Medlemmene  oppfatter  at det er vanskelig  å skjønne alle sammenhenger.

Det  var stor uenighet rundt dette pkt  på møte sist  år.

Styret  har en stor oppgave  å samle pointer Norge rundt dette.

En mulig vei å gå , vil kanskje være  å ta med flere fra hele landet, og alle kan komme med sine innspill.

Poenget  bør  være at  vi alle har en felles forståelse for dette ( så langt som mulig ).Det er mange  dyktige  og flinke folk / oppdrettere i hele landet.

Fremgang  kan bedre komme, med ett  positivt og konstruktivt samarbeid

Lover  

I NPK  sitt lov-verk, så kan en ikke komme med  benkeforslag.

Paragraf  3—4.

Ønskes  endringer så må dette fremlegges i henhold  til gjeldende lover.

Ulf  Jørgensen

DR  Buskerud / Vestfold

NPKsLOGO

Total
0
Shares

Siste kommentarer