Referat fra møte i avlsrådet 06.08.14

REFERAT FRA MØTE I AVLSRÅDET

Tid;     Onsdag 6.august 2014

Sted:   Telefonmøte

Tilstede:         Lars Lysberg, Thomas Eng, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Forfall:          

Ordstyrer:      Terje

Referent:        Terje

 

Sak 14/14    Dommere Step pokalen

 

                        Flytting av Step-pokalløpet fra Kongsvold til Rjukan har skapt en utfordring angående dommere.

                        Thomas Eng arbeider med denne utfordringen og vi var enig om at løpet dømmes av Thomas sammen med Torfinn Lyngroth, hvis Lyngroth klarer autorisasjonsprøven. Hvis ikke ikke vil Ole Ivar Frømyr gå sammen med Thomas som settedommer.

Sak 15/14       RAS generelt

 

                        Det ble orientert om status i RAS arbeidet generelt og spesiell fokus ble lagt på området bruksegenskaper , hvor statistikk fra jaktprøver 2009-2013, sammenlignet med andre raser ble diskutert.

                        Videre ble det orientert fra diskusjoner gjennomført på pointertreffene i Nord og på Bjåen, samt medlemsmøte i Oslo & Akershus.

                        Avlsrådet mener at RAS er en strategi for Norsk pointerklubb og derigjennom er det nå riktig å involvere styret i det videre arbeid. Etter hvert bør også andre tillitsvalgte og oppdrettere engasjeres.

Sak 16/14    Pointerens fuglearbeid

 

                        Med bakgrunn i sak 15/14 hvor statistisk prøvemateriale ble diskutert er man enig i at det vil være svært interessant å få dokumentert fuglearbeidet til dagens pointere utover det som fremkommer fra prøvekritikker.

                        I den forbindelse ble man enig om å kontakte en 25 – 40 dommere og forespørre om de kan hjelpe til med å fylle ut et spørreskjema etter hvert parti som dømmes nå høsten 2014.   Vi velger å fokusere på unghunder.

           

OPFØLGINGSLISTE

Sak

Hva

Ansvarlig

Frist

38/13

Legg ut informasjon på   hjemmesiden, hvor man oppfordrer valpekjøpere å kvalitetssikre valpeannonser   for kjøp.

Terje

Snares

4/14

Utarbeide foreløpig utkast RAS

Terje

30.09.14

5/14

Undersøke mulighet for å etablere   en oversikt over nedfrossen pointersæd

Terje

Svein Stueland arbeider med denne saken

6/14

Undersøke mulighet til å etablere   et importregister over pointere importert fra andre land enn Norden

Terje

30.09.14

10/14

Innhente referat fra DPK og   gjenngå dette, og sende referatet med kommentarer til Terje

Thomas

Snarest

16/14

Kontakte 25 – 40 dommere og be om   hjelp til utfylling av skjema ang. pointerens fuglearbeid høsten 2014.

Terje

Snarest

 

 

   

Terje Steinsund

Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer