Referat fra medlemsmøte 9. april

Leder i Avlsrådet i NPK, Terje Steinsund, orienterte om dagens arbeid i avlsrådet og det pågående arbeid med å etablere en rasespesifikk avlsstrategi for pointeren i Norge.

Det var med stor interesse de ca. 20 fremmøtte lyttet til det Terje la fram.

Det pågår et kvalifisert arbeid i Avlsrådet, i nært samarbeid med et flertalls oppdrettere, hvor det skal utarbeides en «avls strategi», som senere skal behandles i styret i NPK og deretter godkjennes av NKK.
Terje pekte på at samarbeidet med distriktene er meget viktig, og særlig informasjonsmøter med medlemmene.
Strategien vil bli presentert og diskutert med distriktene på et senere tidspunkt.

Det var en livlig og humørfylt diskusjon som fulgte i kjølvannet av presentasjonen.

Distrikt Oslo og Akershus besluttet enstemmig å legge fram et forslag på NPK Årsmøte, hvor en liste over planlagte parringer ønskes utarbeidet. Denne skal hjelpe både valpekjøpere og oppdrettere med planlegging.

Ulf

Total
0
Shares

Siste kommentarer