ÅRSMØTE 9. april: TERJE STEINSUND fra AVLSRÅDET informerer

TERJE STEINSUND fra AVLSRÅDET kommer på ÅRSMØTET 9. april kl. 1900.

Det kan virke som om flere av våre medlemmer ønsker en nærmere informasjon om avlsrådets arbeid og avls-strategi.
Styringsgruppa har derfor blitt enige med NPK hovedstyre og avlsrådet at Terje Steinsund kommer på vårt Årsmøte den 9. april kl. 19.00. Han vil informere oss om arbeidet som foregår i avlsrådet.

Det er styringsgruppas ønske at kvelden informasjon kan etterfølges av en konstruktiv debatt i positivismens ånd.

Utover dette vil det bli lagt fram et forslag til nye vedtekter for Glava-prisen.

Endelig agenda vil følge i løpet av få dager.

Vi håper så mange som mulig kan delta.

Vel møtt på årsmøtet 9. april kl. 19.00 på Lindeber besøksgård, Strømsveien 350.

Ulf

Total
0
Shares

Siste kommentarer