Referat fra ekstraordinært medlemsmøte NPK O/A distrikt 03.03.14

Ekstraordinært medlemsmøte NPKL O/A 03.03.14

Det møtte ca.15 medlemmer. Møtet ble innledet med at det var et forslag på kandidat som DR: Ulf Gürgens. Han ble valgt inn med akklamasjon.Ekstraordinært medlemsmøte NPKL O/A 03.03.14

Etter valget presenterte Ulf seg, fortalte om sine erfaringer i hundemiljø, i jobb sammenheng og privat.

Det ble også noen drøftinger om saker til O/A’s årsmøte 09.04, og til distrikts- og representantskapsmøtet 10.-11.mai 2014.

Styret i O/A gruppa ble konstituert med følgende deltagere:

DR: Ulf A. Gürgens, Gjøkbakken 4, 0789 Oslo, Tlf.: 97700099, Mail:  dr-oa@pointer.no

Medlemmer i styringsgruppa:
Ivan Bunes tlf 91741564   ivanbunes@yahoo.no
Inger Johanne Bergseng, tlf. 918 00 780,  ijb@rederi.no
Ola Thingelstad, tlf. 92099462,  ola.thingelstad@opak.no
Aud-Karin Brekke, tlf. 415 65 397,  aupoint@hotmail.com
Web-ansvarlig – Jim-Tore Klingenberg, tlf. 479 15 866,  jimtklingenberg@gmail.com

Nye medlemmer:

Frank Theodor Karlsen, tlf. 93233521, frank@energisystemer.no
Rolf Letvik, tlf. 92883457, rolf.letvik@tuvaeiendom.no

Aud-Karin Brekke
Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer