Kåring av årets pointer

Som dere vet kåres årets pointer på grunnlag av oppnådde championatpoeng. Frist for å sende inn resultater og oppnådde championatpoeng til avlsrådet er 21.11.2010.

Resultatene sendes til Avlsrådet v/ Dag Richard Øvergård. E-mail:

Total
0
Shares