Referat fra Ordinært Representantskapsmøte 2009

Referat fra Ordinært Representantskapsmøte
Norsk Pointerklub, 2008. Hurdal 10.5.2009
Representantskapsmøtet bestod av 15 fremmøte inkl. styret og distriktsrepresentanter.

1.    Møtets lovlige innkalling og saksliste
Ingen bemerkninger, enstemmig godkjent

2.    Valg av ordstyrer og referent
Harald Jan Edvinsen        valg enstemmig til ordstyrer

Ingun Raastad                  valgt enstemmig til referent.

Birgit Ording og Aud Karin Brekke valgt til å underskrive  protokollen.

3.    Årsberetning for 2008
Årsberetningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger:
pkt. 4 Fellesutstillingen i Oslo; ansvarlig var Kristin Pileberg.

 4.    Regnskap for 2008
Framlagt og enstemmig godkjent

5.    Revisors beretning
Framlagt og enstemmig godkjent

6.    Avlsrådets beretning
Framlagt og enstemmig godkjent

7.    Fastsettelse av kontingent for 2010
Styret foreslår at kontingenten økes til 450,-

Dette ble enstemmig vedtatt.

8.    Aktivitetsplan og budsjett for 2009
Aktivitetsplan var ikke ferdigstilt og vil bli vedtatt i styret.

Budsjett framlagt og godkjent.

9.    Styrets forslag
Forslag fra avlsrådet ad. kåring  Unghund pointercupen;

”premiering i finale på høystatus-løp (Norsk derby, Svensk derby, Dansk derby, Arctic cup, Forus open, Sør norsk unghund mesterskap, Unghund Grand Prix, Svensk Fjellpokalen, Svensk Vinterfjellpokal) gir 6 poeng for 1.plass, fallende til 1 poeng for 6. plass. I Norsk derby får man i tillegg poeng for kvalifisering og semifinale etter samme skala. Premieringer i finale på disse høystatus-løpene gir i tillegg 3 poeng. Premiering i semifinale Norsk derby gir i tillegg 2 poeng. Seier i Norsk derby gir 10 poeng ekstra.

Forslaget enstemmig vedtatt. Gjeldende fra 2010.

 

10. Valg
Valgkomiteens forslag ble framlagt.

Styret i NPK 2009.
Styreleder                         Aslak Digernes                       ny

Styremedlemmer Per Anton Berg                      gjenvalg

Rita Stenerud                                    ny

Ole Arnstein Strømsli                        ny

Jan Inge Bronken                   ikke på¨valg

Bjørn Smistad                        ikke på valg

 

Leder i avlsrådet Leif Jan Sørli                          velges inn i styret

Medlem                Marianne Steenland   gjenvalg

                             Dag Ricard Øvergård gjenvalg

 

Det var ingen andre forslag til kandidater.

Leder og styre ble valgt ved akklamasjon.

 

Valgkomite:

Leder                    Harald Jan Edvinsen

Medlem                Olav A. Schrøder

                             Steinar Sørli

Valgkomite  ble valgt ved akklamasjon.

 

Andre utnevnelser:

Revisor     Inger Marie Sommerseth, Bodø,  Vararevisor Øystein Nilsen, Bodø

Materialforvalter Ståle Garborg, Lillehammer.

Prøveleder på hovedprøven Kongsvold høst 09 Leif Jan Sørli

Vedtatt ved akklamasjon.

11. Eventuelt
Avtroppet  DR for Oslo Akershus Ingun Raastad , informerte om et tillegg til årsberetning fra Oslo-Akershus slik den står i årboka, som ble vedtatt på årsmøtet i Oslo Akershus 28.1.09;

Utstillinger/ Fellesutstillingen.

I arrangementsgruppa var Kristin Pileberg, Camilla Moberg Larsen og Aud Karin Brekke.

Aktivitetsfond:

Styret for NPK / OA tok i 2007 et initiativ for å opprette er ”Aktivitetsfond”. Styringsgruppa  har i 2008 ferdigstilt statuttene og annonserer ”Aktivitetsfondet”  for  perioden 2009 – 2011 gjennom medlemsskriv til  O/A medlemmene og  på pointer.no. ” Intensjonen med fondet skal være å støtte opp om aktiviteter som direkte og indirekte fremmer pointeren og aktiviteter for pointeren i Oslo og Akershus distrikt av NPK. Hensikten med fondet er å gi et tilskudd til medlemmer i Oslo/Akershus-gruppa som ønsker å delta på kostnadskrevende aktiviteter.
NM Lavland lag.
Vi gratulerer pointerlaget som vant NM lavland – med på laget var en av tre deltakere fra O/A Svein Bråten med Riddarsporrens Flora. Svein Bråten er tidligere vinner av NM skog og NM lavland!

12. Hedersbevisninger
Hedersbevisninger  ble delt ut  i henhold til Avlsrådets beretning i NPK årbok 2008.

13. Avslutning.
Representantskapsmøtet ble avsluttet med at avtroppende styreleder Harald Jan Edvinsen  overrakte  lederklubbe til påtroppende  leder Aslak Digernes. Den nyvalgte lederen takket Harald Jan Edvinsen og de avtroppende styremedlemmene for innstasen. Videre la  Aslak vekt på betydningen av et godt samarbeid mellom styret og distriktsrepresentantene og  avsluttet med å ta en liten Obama, ”Yess we can!”

 

Birgit Ording                         Aud Karin Brekke

Sign                                        sign

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer