Nordisk Pointermatch 2021

Til tross for annonsering på Norsk Pointerklub sin hjemmeside og direkte henvendelser til ekvipasjer som var aktuelle har det ikke vært mulig å få på plass et lag til Nordisk Pointermatch som avholdes i Finland 21.oktober 2021. NPK vil derfor ikke være representert i konkurransen i år. Vi beklager dette på det sterkeste.

I og med at Covid -19 har skapt problemer i forbindelse med lavland og høyfjellsprøver i 2020 har NPK forsøkt å la årets lavlandsprøver i Norge danne grunnlag for uttak av de hunder som skulle representere NPK i matchen 21.10.21. De ekvipasjer som er kvalifisert for deltagelse har dessverre ikke mulighet til å reise og flere oppgir at tiden mellom siste kvalifiseringsdag og arrangementet blir for kort.

Vi vil likevel understreke at Norsk Pointerklub har stor tro på nordisk samarbeid og ønsker svært gjerne å bidra til å utvikle samarbeidet videre. NPK vil ta lærdom av årets hendelse og vil ved neste arrangement legge opp til en uttaksmodell, som i større grad gjør det mulig for våre utøvere å delta – uansett hvilke land i Norden som blir arrangør.

Rune Hoholm
-leder

Foto: Svenska Pointerklubben

Total
0
Shares

Siste kommentarer