Premieringer apportprøve i Oslo og Akershus

UK Drøm 1UK Gunnar Gundersen Dixie 2x1UK Tine Borgen Hildisch Rappjordets Nisi 2x1UK Aud Karin Brekke Furukollens Nosler 1UK, 2UK Hans-Petter Hernæs Gyldenskovs Sjoa av Vakkerdal 2x2uk,3UK Ane Sager Longva AK Åreppkrokens Lucy 2x1AK, 3AK Marius Lorang Johannesen Wilma Flintstone 1Ak Torstein Dehn Chriwalls Fly 1AK Frank Theodor Karlsen

Total
1
Shares

Siste kommentarer