Premieringer apportprøve i Oslo og Akershus

UK Drøm 1UK Gunnar Gundersen Dixie 2x1UK Tine Borgen Hildisch Rappjordets Nisi 2x1UK Aud Karin Brekke Furukollens Nosler 1UK, 2UK Hans-Petter Hernæs Gyldenskovs Sjoa av Vakkerdal 2x2uk,3UK Ane Sager Longva AK Åreppkrokens Lucy 2x1AK, 3AK Marius Lorang Johannesen Wilma Flintstone 1Ak Torstein Dehn Chriwalls Fly 1AK Frank Theodor Karlsen

Legg til en kommentar