Informasjon fra NPK’s valgkomité 2020

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne aktuelle kandidater til de enkelte verv på nasjonalt nivå i NPK.

Er du medlem i NPK og kan tenke deg et verv, eller har forslag til kandidater hører vi gjerne fra deg. Forslag fremmes til valgkomiteen i henhold til NPK’s lovverk.

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Siste frist for å fremme slikt forslag er 27.06.20 (5 uker før NPK’s representantskapsmøte som er fastsatt til 1 – 2.august.

Valgkomiteen ønsker forslag så snart som mulig, og i god tid før fristen.

Dagens styre i NPK

Funksjon                                            Navn                                                                    Periode valgt for

Leder:                                                  Sven-Tore Kittilsen                                         2019 – 2021

(Agder/Telemark)

Nestleder:                                          Marianne Sagstad                                           2019 – 2020

(Vestlandet sør)

Styremedlem:                                  Lars Petter Berg                                             2018-2020

(Oslo/Akershus)

Styremedlem:                                  Einar Einmo                                                       2019 – 2021

(Nordland)

Styremedlem:                                  Rune Hoholm                                                   2019 – 2021

(Troms og Finnmark)

Varamedlem:                                    Lars Morten Håven                                         2019 – 2020

(Trøndelag)

Varamedlem:                                    Odd Løvseth                                                     2019 – 2020                                                                                                     (Hedmark/Oppland)

REVISOR

Fungerende til RS:                           Ola Thingelstad                                                               2019-2020
(Oslo/Akershus)

Vara revisor:

VALGKOMITE

Leder:                                                  Inger-Lill Løkås Pedersen                             2017 – 2020

(Troms og Finnmark)

Nestleder:                                          Terje Steinsund                                                               2018 – 2021

(Nordland)

Medlem:                                             Gjermund Aas                                                  2019 – 2022

(Oslo/Akershus)

Varamedlem:                                   Olaf Lurvik                                                        2019 – 2020

(Trøndelag)

Forslag sendes til valgkomiteen ved leder:

Inger-Lill Løkås Pedersen

inger-lill@nordtroms.net

Total
0
Shares

Siste kommentarer