Informasjon fra NPKs valgkomité 2018

NPK logo

Valgkomiteen har nå startet sitt arbeid med å finne aktuelle kandidater til de enkelte verv på nasjonalt nivå i NPK.NPK logo

Er du medlem i NPK og kan tenke deg et verv eller har forslag til kandidater hører vi gjerne fra deg. Forslag fremmes til valgkomiteen i henhold til NPKs lovverk.

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Siste frist for å fremme slikt forslag er 08.04.18 (5 uker før NPK representantskapsmøte som er planlagt 13.05.18)

Valgkomiteen ønsker forslag så snart som mulig og i god tid før fristen.

Dagens styre i NPK:

Funksjon

Navn

Periode valgt for

Leder

Sven Tore Kittelsen

(Agder/Telemark )

2017-2019

Nestleder

Marianne Sagstad

(Vestland sør)

2017-2018

Styremedlem

Torstein Dehn

(Oslo/ Akershus)

2016-2018

Styremedlem

Thomas Engh

(Buskerud/Vestfold))

2017-2019

Styremedlem

Wiggo Ditlefsen

(Troms/Finnmark)

2017-2019

Varamedlem

Ketil Kirkhus

(Agder/Telemark)

2017-2018

Varamedlem

Leiv Jonny Weum

(Vestland nord)

2017-2018

     

Valgkomité

   

Leder

Arild Skeivik 90067522

( Vestland sør)

2015 -2018

Nestleder

Per Dahle 94839950

(Østfold)

2016-2019

Medlem

Inger-Lill Pedersen 41675716

(Troms/ Finnmark)

2017-2020

Varamedlem

Eva Solli 90093077

(Trøndelag)

2017-2018

     

Revisor

Inger Johanne Bergseng

(Oslo/ Akershus)

2017-2019

Vara revisor

Bente Bergersen

(Hedmark/ Oppland )

2017-2018

Forslag sendes leder av valgkomiteen; 

Arild Skeivik
arild.skeivik@weatherford.com 

Total
0
Shares

Siste kommentarer