Foreløpig Budsjett 2018

Som vedtatt har styret utarbeidet et foreløpig 2018 budsjett for styring av økonomien frem til neste RS i Tromsø 13 mai.

Budsjettet er foreløpig og basert på 2017 resultat (også foreløpig) og forventet aktivitet i 2018. Som dere ser er det rom for justeringer som vi forventer blir gjort når endelig 2017 resultat foreligger.

 

Vedlagt Budsjett 2018

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer