Tillitsvalgt perm mm

Kongsvollprøven-mal

K O N G S V O L L P R Ø V E N FØR PRØVEN   – Tidsfrister FKF – søk om prøve – EDB-prøve  m/ CACIT (15.01.00) – (15.10.00)– Hvem som skal være prøveleder og prøvesekretær avklares– Prøvested  – Prøvedato...

Oppgjørsskjema for NPK

OPPGJØRSSKJEMA FOR NPK’SDISTRIKTSKONFERANSE OG REPRESENTANTSKAPSMØTE     ______________________________navn   1.  Antall kilometer à 1,85 kr: ____      __________________   2.  Flybilett (kvittering vedlegges)      __________________ 3...

Årskalender Norsk Pointerklub

En huskeliste for bl.a. styret, sekretæren, distriktsrepresentanter Januar 1.-5.   Fuglehunden nr.1 utkommer.15.     Manusfrist klubbstoff Fuglehunden nr.2  –  mars nummeret. NB! Styret må sette inn: Innkalling til...

Siste kommentarer