Oppgjørsskjema for NPK

OPPGJØRSSKJEMA FOR NPK’SDISTRIKTSKONFERANSE OG REPRESENTANTSKAPSMØTE     ______________________________navn   1.  Antall kilometer à 1,85 kr: ____      __________________   2.  Flybilett (kvittering vedlegges)      __________________ 3...

Årskalender Norsk Pointerklub

En huskeliste for bl.a. styret, sekretæren, distriktsrepresentanter Januar 1.-5.   Fuglehunden nr.1 utkommer.15.     Manusfrist klubbstoff Fuglehunden nr.2  –  mars nummeret. NB! Styret må sette inn: Innkalling til...

Pointerens historie

HISTORIKK Pointeren i Norge representerer en liten, men sunn rase, Det registreres rundt 300 valper i året . Rasen har få alvorlige arvelige defekter, noe som skyldes at vi har god kontroll over rasen, og avler på sunne og friske bruksdyr. Det er...

Siste kommentarer