Vestlandet nord

Innspill fra medlemene vestlandet nord

RAS arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid og prosessen ligger på heimeside. Revidert utgave av RAS skal opp på DK og RS 1. og 2. august. Alle medlemar er herved oppfordra til å sette seg inn i sakene, og sende eventuelle tilbakemeldingar til DR...

Siste kommentarer