Hedmark Oppland

Sterke familier gir gode resultater

Det er viktig å komme fra gode familier både når det gjelder folk og hunder. Gode gener som får virke som de skal, gir  gode resultater. Ottorino’s Kaos 20678/02 vant på NVK’s prøve på Vinjeveien i februar. Kaos er etter Ylajalis Isak og...

Vintertreff

Vintersamling på Hageseter i starten på februar måtte avlyses pga liten påmelding. Det er kanskje for langt å reise vinterstid hvor klimaet kan være ugunstig i rypefjellet? Vi prøver derfor igjen27.-29. mars hvor avd Oslo/Akershus inviterer til...

Siste kommentarer