Årsrapport

Årsrapporten fra Avlrådet er en oppsummering av årene sett under ett.

Avlsråderts årsrapport 2001

Avlsråderts årsrapport 2001 Avlsrådet har fram til representantskapsmøte i 2001 bestått av Otto Knudsen, Olav A. Schrøder og formann Einar Holmvik. Rune Kjøniksen har bistått avlsrådet i den datatekniske delen. Etter representantskapsmøte har Olav A...

Avlsrådets årsrapport 2002

Avlsrådets årsrapport 2002 Avlsrådet har fram til representantskapsmøte i 2002 bestått av Otto Knudsen,  Kjell Dybvik og leder Olav A. Schrøder. Rune Kjøniksen har bistått avlsrådet i den datatekniske delen. Etter representantskapsmøte har Ulf...

Avlsrådets Årsrapport 2003.

Avlsrådets Årsrapport 2003. Avlsrådet bestod fram til Rep-møtet i mai av Otto Knudsen, Kjell Dypvik og Olav Schrøder. Den valgte leder Ulf Thomassen måtte på grunn av sykdom trekke seg på etterjulsvinteren. Olav Schrøder tok derfor over igjen som...

Siste kommentarer