Årsrapport

Årsrapporten fra Avlrådet er en oppsummering av årene sett under ett.

Avlsrådets årsrapport 2010

Avlsrådets årsrapport 2010 Innledning Året 2010 startet med en spesiell vinter. På grunn av kulde og ikke minst, bunnløse snøforhold, ble mange prøver avlyst. Dette gjaldt spesielt februar og mars på Østlandsområdene / Midt-Norge. Det var nok mange...

Avlsrådets årsrapport 2009

Avlsrådets årsrapport 2009InnledningÅret har utmerket seg med meget gode unghunder, stor bredde både blant unghunder og voksne og selvfølgelig Kari-Mor. Emil har fått avløsning med Fly-pokalen. Og årets pointer utmerker seg spesielt med knallsterke...

Avlsrådets årsrapport 2008

 Avlsrådets årsrapport 2008 Året har vært preget av en del nye saker, som for eksempel avlsindeksene, det historiske NM lag på lavland og ikke minst Kongsvollprøvens eksistens. Meningene har vært forskjellige ute i de store ”rom”. Ikke alt er av...

Avlsrådets årsrapport 2008

 Avlsrådets årsrapport 2008 Året har vært preget av en del nye saker, som for eksempel avlsindeksene, det historiske NM lag på lavland og ikke minst Kongsvollprøvens eksistens. Meningene har vært forskjellige ute i de store ”rom”. Ikke alt er av...

Avlsrådets årsrapport 2008

 Avlsrådets årsrapport 2008 Året har vært preget av en del nye saker, som for eksempel avlsindeksene, det historiske NM lag på lavland og ikke minst Kongsvollprøvens eksistens. Meningene har vært forskjellige ute i de store ”rom”. Ikke alt er av...

Avlsrådets årsrapport 2008

 Avlsrådets årsrapport 2008 Året har vært preget av en del nye saker, som for eksempel avlsindeksene, det historiske NM lag på lavland og ikke minst Kongsvollprøvens eksistens. Meningene har vært forskjellige ute i de store ”rom”. Ikke alt er av...

Avlsrådets årsrapport 2007

AVLSRÅDETS ÅRSRAPPORT 2007 I år er det 100 år siden NPK ble stiftet, dette har slett ikke gått upåaktet hen.Året har vært fylt med begivenheter på den sportslige arena, og vi har feiret oss selv på ypperlig vis.”Glass er blitt hevet, og bok er blitt...

Avlsrådets årsrapport 2005

AVLSRÅDETS ÅRSRAPPORT NPK’s avlsråd har i denne perioden bestått av Arild Skeivik, Elin Dugstad, Rune Strandskog og Snorre Nicolaisen. Da Rune trakk seg fra sitt verv, overtok Snorre Nicolaisen frem til valget våren 2005. I løpet av året har vi...

Avlsrådets Årsrapport 2004

NPK’s avlsråd har i denne perioden bestått av Arild Skeivik, Elin Dugstad, Rune Strandskog og Snorre Nicolaisen. Da Rune trakk seg fra sitt verv, overtok Snorre Nicolaisen frem til valget våren 2005. I løpet av året har vi arbeidet med flere...

Avlsrådets årsrapport 2000

Avlsrådets årsrapport 2000 Avlsrådet har fra siste representantskap i 2000 bestått av Otto Knudsen, Olav A. Schrøder og formann Einar Holmvik. Formann før siste representantskap Rune Kjøniksen har bistått avlsrådet i den datatekniske delen...

Siste kommentarer