Kontakt Avlsrådet

Avlsrådet består av :

Terje Steinsund Leder
Isa Mette Sørli Statistikkansvarlig
Steinar Volden Medlem
Tore Husebø Medlem

Henvendelse til avlsrådet rettes på mail til : avlsraadet@pointer.no

I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet :

· arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund · arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.
· råd og veiledning i avlsspørsmål
· utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
· valpeformidling
· utstillinger og unghundfremvisninger
· fuglehundprøver
· møter, tidsskrifter og sirkulærer
· å arbeide for riktig behandling av hunder
· å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å tjene formålet.

Norsk Pointerklubb iverksette i 2013 et arbeid med å utvikle en Rasespesifikk avlsstrategi for
pointeren. Styret har delegert dette arbeid til klubbens avlsråd, som igjen har søkt å involvere større
deler av klubben i arbeidet. Strategien er vedtatt som RAS – Rasespesifikk avlsstrategi for norsk
pointer på klubbens representantskapsmøte 2015 og 2020.

Dokumentet RAS som er vedtatt på RS 2020 kan lastes ned HER.

Kontakt Avlsrådet

Avlsrådet består av : Terje Steinsund LederIsa Mette Sørli StatistikkansvarligDag Håvard Hansen Medlem Tore Husebø Medlem Henvendelse til avlsrådet rettes på mail til : avlsraadet@pointer.no   I henhold til NPKs lover skal...

Kontakt Avlsrådet

Avlsrådet består av : Terje Steinsund LederIsa Mette Sørli StatistikkansvarligDag Håvard Hansen Medlem Tore Husebø Medlem Henvendelse til avlsrådet rettes på mail til : avlsraadet@pointer.no   I henhold til NPKs lover skal...