Avlsindeks

Norsk Pointer Klub har siden 2008 i samarbeid med 6 andre raseklubber for stående fuglehunder (NGK, NISK, NVK, NBK, NWK og NMLK), fått utarbeidet avlsindekser for egenskapene jaktlyst, viltfinnerevne og HD. Indeksene er statistiske estimat på hvor godt en hund vil avle med hensyn til disse 3 egenskapene, og er i mindre grad et uttrykk for hundens egenprestasjoner på jaktprøve. For de hundene som har mange avkom med egne resultater, vil indeksene være et uttrykk for hvor godt de har avlet.

Indeksene beregnes ved hjelp av data fra DogWeb (slektskapsinformasjon fra stamtavlene og resultater fra jaktprøvene og HD-undersøkelsene). Indeksene er ikke statiske, men vil endres i takt med at det foreligger nye opplysninger om hunden selv og dens slektninger. Opplysninger fra databasen blir hentet ut 2 ganger i året for nye indeksberegninger, etter høstprøvene og etter vinterprøvene.
Det blir beregnet indekser for alle hundene i databasen (ca 14.000), men NPK’s representantskap har besluttet at kun indeksene for de hundene med minst 3 jaktprøvestarter og med indeks over 100,5 for enten jaktlyst eller viltfinnerevne, skal publiseres. Likeledes at indekslisten skal sorteres etter registreringsnummer. Link til de publiserte listene finnes nedenfor.
Siste indeksliste i excel-format eller indekser for enkelthunder som ikke står på den publiserte listen, kan fås ved henvendelse til avlsraadet@pointer.no
Vil du vite mer om indeksene finnes det info i flere artikler under her

Siste kommentarer