Norsk Pointerklub inviterer til NM Skog 2021

I år er Norsk Pointerklub teknisk arrangør for NM SKOG
27. – 29. august 2021.

FKF, sammen men Norsk Kennelklub, har fulgt utviklingen mht. Corona nøye, og fortløpende utviklet risikovurderinger. De siste oppdaterte føringer fra NKK vil legges til grunn for de kommende arrangement i regi av FKFs medlemsklubber.

Det er laget en veileder for arrangementet hvor der er en del tiltak som deltakerne må forholde seg til:

  • Holde 1 meters avstand til hverandre, også ute i terrenget.
  • Føler man seg dårlig, har forkjølelsessymptomer el.lign SKAL man IKKE stille opp på arrangementet. Regler for refusjon, ref til jaktprøvereglementet.

Prøvens hovedkvarter er Vindfjelltunet Gjestegaard, www.vindfjell.no
Her er også muligheter for campingvogn, bobil og telt.

Terrengene vi bruker ligger i Vestfold/Telemark område, Fritzøe skoger.

Webpåmelding fra terminlisten eller gå inn via min side på nkk.no.
Frist for påmelding: 06.08.21.
Påmeldingsavg: Kr 600.-

Vi avholder også ordinær AK skog 28. – 29. aug påmelding til skogsfuglprøve ifbm NM Skog.
Webpåmelding se terminlisten, påmeldingsavgift kr 525,-

Viser til risikovurderingen om gjennomføring av jegermiddag/premieutdeling ifbm arrangementet. Vi forholder oss til reglene som er satt opp og ifølge veilederen fra FKF. Trekning av NM finale gjennomføres straks etter middagen.

Deltakelse NM-skog er åpent for hunder som har oppnådd 1. premie AK eller VK premie i inneværende eller et av de to foregående år, samt for hunder som er premiert på NM skog de to foregående år

Ifbm alle avlyste fuglehundprøver i 2020 og 2021 har det for VK og 1. AK billetter til kvalifisering nå kommet en avklaring om ytterligere utvidelse.

Utdrag fra FKF sin artikkel:
Kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 utvides til å gjelde ut 2021 og kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2019 utvides til å gjelde frem til 1. mai 2022.

Les hele artikkelen på FKF sine sider her.

Kravet til klassenivå er det samme som kvalifiseringskravet. Det er krav om apport etter gjeldende regler for konkurranseklasse (VK)

HUSK SAUEBEVIS!
Husk at selv om hunden har sauebevis , er det ingen garanti. Ta gjerne en retest før sesongen starter.

OBS!
Pass på hundene som må ligge igjen i bilen som ikke skal i terrenget. HUSK RIKELIG MED VENTILASJON!

Regelverk for refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Vet. Eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
( legge ved egenmeldingsskjema)

Prøveleder:
Marianne Sagstad
Mailadr: marianne.sagstad1@bkkfiber.no
Tlf: 99 57 94 89

Dommer/terrengansvarlig:
Sven Tore Kittelsen
Mailadr: sven-k@online.no
Tlf: 90 72 00 99

Mvh NM Skog Komiteen:
Sven Tore Kittelsen
Tore Husebø
Katrin Gonsholt
Kjetil Kirkhus
Inger Lise Kirkhus
Anita Engen
Marianne Sagstad


Total
46
Shares