dovre

NPK Hovedprøven 2020

Norsk Pointerklub ønsker velkommen til Hovedprøven på Hjerkinn 25.sept – 27. sept 2020.

I år er NPK teknisk arrangør for Norsk Derby og i den forbindelse blir det kun UK/AK lørdag og søndag. VK blir som før kvalifisering fredag.

FKF, sammen men Norsk Kennel Klub, har fulgt utviklingen mht. Corona nøye, og fortløpende utviklet risikovurderinger. De siste oppdaterte føringer fra NKK ble mottatt ca. 1 juli, og legges til grunn for de kommende arrangement i regi av FKFs medlemsklubber.

Det er laget en veileder for arrangementet hvor der er en del tiltak som deltakerne må forholde seg til:

  • Holde 1 meters avstand til hverandre, også ute i terrenget.
  • Ha egen håndsprit med.
  • Føler man seg dårlig, har forkjølelsessymptomer eller liknende SKAL man IKKE stille opp på arrangementet. Regler for refusjon, ref til jaktprøvereglementet.

Ifølge veileder fra FKF ifbm Covid 19 ønsker vi ikke for mange til opprop.

Opprop søndag:
Startende til Norsk Derby Finale møter til opprop kl 08.00

Startende til VK Hovedprøven Finale møter til opprop kl 08.00
Startende til UK/AK søndag møter til opprop kl 08.00

HUSK 1-METERS REGELEN!!!!

Av smittevernhensyn vil vi ha en person som serverer kaffe ved opprop.

Til info ang betaling av semifinaler og finaler

All betaling av semifinaler og finaler sendes på vippsnr 19218 med bildekopi til tlf 99 57 94 89 for kontroll.

Semifinaler kr 200 gjelder ND og VK
Finaler kr 100 gjelder ND og VK

Prøvens hovedkvarter er Hjerkinn Fjellstue tlf 61 21 51 00, epost: booking@hjerkinn.no.

Webpåmelding fra terminlisten eller gå inn via min side på www.nkk.no

Frist for påmelding:   04.09.20.
Påmeldingsavgift:      UK/AK kr 450,- , VK kr 500,-

Ved webpåmelding vil man møte følgende betegnelser når man skal melde på i UK/AK:
UK2, UK3 eller AK2, AK3. Dette tilsvarer dag 2 (lørdag) og dag 3 (søndag).

Innkvarteringsmuligheter i tillegg til Hjerkinn Fjellstue: Furuhaugli Fjellhytter tlf 61 24 00 00, www.furuhaugli.no Kongsvold Fjeldstue tlf 92 85 64 43, www.frich.no Hageseter tlf 61 24 29 60, www.hageseter.no Frich`s Hjerkinnhus tlf 46 42 01 02, www.frich.no Dovregubbens Hall tlf 61 24 29 17, www.dovregubben.com Hjelle Seter tlf 61 24 16 95,

Jegermiddag: Lørdag kl 20.00 på Hjerkinn Fjellstue, påmelding i resepsjonen eller på
tlf 61 21 51 00 senest lørdag morgen. Viser til risikovurderingen om gjennomføring av jegermiddag/premieutdeling ifbm arrangementet. Vi forholder oss til reglene Hjerkinn Fjellstue har satt opp og ifølge veilederen fra FKF. Trekning av ND finale og VK gjennomføres straks etter middagen.

Terreng som blir brukt under prøven:
Hjerkinn Fjellstue Terreng: Hjerkinn Syd
Grønnbakken Terreng: Kolla-Jernbane og Kolla- Kaldvella
Sandtaket Terreng: Hjerkinn N høy/ Hjerkinn Nord lav/Hjerkinn Vest/Gåvålia
Kongsvold Fjellstue Terreng: Nystugguhø Syd og Nord/Knutshø Syd og Nord

Derbyterreng er Knutsø Nord og syd. Gåvålia og Hjerkinn Nord høy og lav.
Parkering for Knutsø terrengene er Kongsvold Fjellstue.
Parkering for Hjerkinn Nord høy og lav er sandtaket 400 meter på nedsiden av Grønnbakken til høyre.

Følg Norsk Derby på Fuglehundklubbenes Forbund side her:  https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/kart_kongsvold/terreng_oversikt.pdf

OBS OBS!!! HUSK SAUEBEVIS, DET ER MYE SAU I FJELLET!!!!!!
Husk at selv om hunden har sauebevis , er det ingen garanti. Ta gjerne en retest før sesongen starter.

OBS OBS!!!
Det kan fortsatt være varme dager også i fjellet, pass på hundene som må ligge igjen i bilen som ikke skal i terrenget. HUSK RIKELIG MED VENTILASJON!!!

FKF har leid et treningsterreng på 100 dekar på Hjerkinn, – i nærheten av Hjerkinnhus.  Området er inngjerdet og har fire innganger.  Avgift betales med VIPPS eller overføres til FKFs konto. Se infoskriv!

Her er det mulig å lufte hunder når man kjører forbi Hjerkinn på vei nord- eller sørover, – eller når man er på jaktprøve og trenger å slippe hunder løs morgen eller kveld. Se FKFs hjemmeside for mer informasjon.

Regelverk for refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Vet. Eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon.

Egenerklæringsskjema for løpetid finnes nederst på siden.

Sponsor for denne prøven er Appetitt.

Prøveleder:
Marianne Sagstad
E-postadresse: marianne.sagstad1@bkkfiber.no
Telefon: 99 57 94 89

Dommeransvarlig:
Sven Tore Kittelsen
E-postadresse: sven-k@online.no
Telefon: 991 59 941

Total
4
Shares