Rasens populasjon og innavlsgrad for 2018

NPK logo

Rasens populasjon 2018

I 2018 er det registrert 38 norskfødte kull med tilsammen 246 valper, dette gir en gjennomsnittlig kullstørrelse på 6,4.NPK logo

Dette er en økning både i antall kull, antall valper og kullstørrelse i forhold til 2017. På 38 kull er det brukt 35 forskjellige hannhunder hvorav 3 hannhunder har flere enn ett kull registrert i 2018. Av de 38 tispene har 9 tisper hat 1-2 kull tidligere.

Med en antatt gjennomsnittlig levealder på 10 år var den totale pointerpopulasjonen i 2018 på ca. 2266 hunder.

 

Innavlsgrad

Ingen av de registrerte kullene i 2018 hadde en innavlsgrad over 25% som i henhold til NKK’s etiske retningslinjer ikke skal forekomme (registreringnekt). Og kun 3 av kullene er innenfor intervallet 12,5 – 25 % som ifølge NKK’s retningslinjer bør unngås. Gjennomsnittlig innavlsgrad for norskfødte kull registrert i 2018 er 3,095. Noe som samsvarer med RAS sitt hovedmål punkt 4.1 om at Innavlsgraden i enkelte år ikke skal overstige 3,5 %.

 

Matadoravl

NPK har i RAS punkt 2.3 sagt at Matadoravl skal begrenses. NKK’s anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen over en 5- årsperiode. Dette gir en beregnet grense for matadoravl hos pointeren som vist i tabellen under, pga. relativ stor utveksling av avlsmateriale med Sverige og Danmark er tallene for disse også inkludert.

Antall registrerte valper er hentet fra NKK pr 01.01.19, SKK og DKK pr 29.01.19

Grenser for matadoravl (5% av fødte valper over 5- årsperioden 2014 -2018)

Land

Antall fødte valper 2014-2018

Matadorgrense 5%

Norskfødte

1053 valper

53 valper

Svenskfødte

560 valper

28 valper

Danskfødte

264 valper

13 valper

Total
0
Shares

Siste kommentarer