Utfordringer med Datahound

NPK logo

Som noen av dere kanskje har oppdaget er det for enkelte hunder egenprestasjoner som ikke er med i oversikten i DataHound, men resultatet er registrert rett i DogWeb.

Avlsrådet og styre har dette på blokka og vi jobber med å finne en løsning på problemet i samarbeid med de andre raseklubbene som benytter seg av Datahound.

Isa Merete har skrevet en forklaring på problemet. 

I denne saken er det veldig viktig å skille mellom NKK, Dogweb og Datahound.

Dogweb er NKK sin database, dette er en database over alle hunder som er registrert i Norge samt utenlandske hunder som har deltatt på utstilling, prøver eller andre aktiviteter i Norge som hører til under NKK. Denne databasen oppdateres fortløpende og alle feil her må rettes opp igjennom NKK sine tilganger enten av arrangør eller NKK. Raseklubbene har tilgang til å laste ned filer med data fra Dogweb, disse filene oppdateres en gang i uken.

Datahound er en database som en del raseklubber for fuglehunder bruker deriblant NPK. Denne databasen er laget av et privat firma, Datahound AS. Dette firmaet har ingen direkte tilknytting til NKK.

Den eneste forbindelsen mellom Datahound og NKK er at rasehundklubbene laster ned filer fra Dogweb en gang i uken for så å laste disse opp igjen i Datahound, og her har det nå dessverre blitt noe feilkommunikasjon.

All data (antall starter, stand med/uten makker, tomstand, slipp tid og så videre) som ligger i filen som hentes fra DogWeb blir lagt inn under de ulike hundene i DataHound. Alle tallkarakterene fra jaktprøver blir speilet likt fra DogWeb/NKK, men antall stander med/uten makker, makkerstand, tomstand, premieringer med mer, fordelt på UK/AK/VK (klassedefinisjoner) blir håndtert av ulike formler i DataHound for utregninger av egenprestasjon, tomstand prosent, viltfinner egenskaper og så videre.  

Det som har skjedd er at NKK har fra og med mars i år tilføyde flere og nye klassedefinisjoner (klassenummer). De har totalt tilføyd 15 nye klassedefinisjoner.

I mars var det 10 forskjellige klassedefinisjoner (klasser) (se tabell under), i november har antallet plutselig øket til 25 klassedefinisjoner totalt.

Klasse nummer

Klasse

1

UK

2

AK

4

VK (Kval)

5

VK Semi

6

VK Finale

7

UK Høystatusløp semi og finaler

8

9

UK Derby kval, semi og finaler

10

11

  

Jeg kan prøve å forklare det som har skjedd med å starte fra da feilene begynte å dukke opp altså i mars i år. Det viste seg da at alle høystatusløp for unghunder hadde fått ny klassedefinisjon: klasse 0. Vi snakket med Datahound og ble enig om at vi skulle ta kontakt med NKK og spørre om den nye klassedefinisjonen var opprettet med hensikt og om klassedefinisjonen var noe som skulle brukes videre. Jeg har enda ikke fått noe svar på denne henvendelsen. På grunn av at NKK ikke bekreftet at klasse 0 var en klassedefinisjon som skulle brukes, ønsket ikke Datahound å endre sine formler før vi viste noe mer.  

Som først antatt har NKK igjen endret klassedefinisjonene. Rundt november ble klasse 0 byttet ut og vi fikk 15 nye klassedefinisjoner, dette er klassenr 14, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 36, 39, 41, 45 og 46, disse klassedefinisjonene dekker høystatusløp både i UK og VK.

Vi har enda ikke fått noen bekreftelse fra NKK på om disse klassedefinisjonene er endelige eller om det blir enda flere endringer, men vi jobber med saken.

På grunn av disse nye klassedefinisjonene klarer ikke Datahound å gjenkjenne dataene og vil derfor ikke ta disse med i beregningene av hundens egenprestasjon. Dette gjelder Viltfinnerevne, Tomstand prosent og Premie prosent. Samt gjennomsnittskarakterer for jaktlyst, fart, bredde og reviering. Hunder som har deltatt på prøver med disse nye klassedefinisjonene vil derfor muligens få feile verdier under egenprestasjon.

En annen utfordring er vi har hatt var at det så ut som om NKK hadde endret tegnsettingen på filene rundt årsskifte. Dette førte til at Datahound fikk trøbbel med bokstavene Æ, Ø og Å. 

Denne feilen er identifisert og skal nå være rettet. 

Legger med et utklipp fra en mail vi mottok fra Datahound den 14/11-18.  

 «Hei,

 Denne verdien som kommer inn som klassedefinisjon er ikke dokumentert noe sted og vi har heller ikke sett den før nå.

Vi har prøvd å få ut en skikkelig dokumentasjon fra NKK IT på dette, men ikke noe som henviser til denne verdien.

 

Jeg ser jo at dette mest sannsynlig er Forus Open, men det er helt nytt at den er gitt en egen definisjon.

Det finnes flere klasser som ikke er definert og hvis noen kan bistå med informasjon, så er vi glade for å motta noe vi kan benytte i vår mapping av data i databasen. 

Vi i AR håper dette ga en liten forklaring på hva som har skjedd, og hvordan saken står.

Mvh

Avlsrådet

NPK logo

Total
0
Shares

Siste kommentarer