Nye Elitehunder og Championater 2018

AerisTpRoyal

AerisTpRoyal

NPK Elitehund
Aeris Tp Royal SE18784/2013
Født:27.01.2013
Far: SEJCH Skipsfjordhønas Prinsen
Mor: Myrteigens Lilla Tøsen
HD: A

Jaktprøver:
2 x 2UK
1 x 1AK HP
1 x 5VK
1 x 6VK

Beste Utstillinger:
26.05.2018 Lycksele Exc BK, 1BKK

Eier: Jan Svensson
Oppdretter: Roger Larsson
Distrikt: Sverige

AudesHelix240618Ny Utstillingschampion og NPK Elitehund
NUCH Audes Helix NO42363/16
Født: 25.03.2016
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: Ohlsmyrens P Wild Wish
HD: A

Jaktprøver:
4 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
04.08.2018 NKK Fauske Exc BK, 1BKK, CK, Cert, 1BHK, CACIB BIR
08.07.2018 Leirfjord Exc BK, 1BKK, CK, Cert, 1BHK, BIR
24.06.2018 Ranja JFF Exc BK, 1BKK, CK, Cert, 1BHK, BIR

Eier: Nils Røv
Oppdretter: Roar Ødegård
Distrikt: Nordland

 

 

 

 

 

 

 

AudesXaviNPK Elitehund
Audes Xavi NO42367/16
Født: 25.03.2016
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: Ohlsmyrens P Wild Wish
HD: A

Jaktprøver:
1 x 2UK
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
23.06.2018 NPK Hageseter Exc BK, 3BKK

Eier: Nils-Petter Pettersen
Oppdretter: Roar Ødegård
Distrikt: Trøndelag

 

 

B blackBoyAvVestreHombleFHNy Utstillingschampion
NUCH B-black Boy Av Vestre Homble NO46481/14
Født: 12.06.2014
Far: SEJCH Fugledes Odin
Mor: Vindfeldts G-oda
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1AK Skog
1 x 1VK Skog
1 x 3VK

Beste Utstillinger:
05.08.18 Havnås Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIR
19.08.17 Lillehammer Exc BK, 1BKK, CK, CERT, CACIB, 1BHK, BIM
12.08.17 Elverum Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIR

Eier: Johnny F Andersen
Oppdrettere: Larsen Camilla Mostrøm/ Stueland Svein
Distrikt: Oslo Akershus

 

BorgeflonsJlRaffzethNy Utstillingschampion
NUCH Borgeflons Jl Raffzeth S21070/2009
Født:01.02.2009
Far: Borgeflons Jäger Cs
Mor: CIB NUCH NORD V-06 SE U Borgeflons TN Lill
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
2 x 2UK
1 x 3UK
1 x 1AK
1 x 2AK
1 x 2AK Skog
1 x 3AK Skog
3 x 1VK
2 x 2VK 
1 x 3VK
2 x 4VK
1.pl NM Lag Lavland individuelt

Beste Utstillinger:
12.06.2010 Varpe Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM
20.05.2017 Varpe Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM
13.04.2018 Dovrefjell Exc VTK, 1VTKK, CK, CERT, 1BTK, BIM

Eier: Øystein Dahl
Oppdretter: Eva Perman
Distrikt: Oslo Akershus

BorgeflonsPpVilgotNPK Elitehund
Borgeflons Pp Vilgot SE31099/2012
Født:01.04.2012
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: Borgeflons Cj Princess Of Speed
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1AK
2 x 3AK

Beste Utstilling:
13.04.2018 Dovrefjell Exc AK, 1AKK, CK, R.CERT, 2BHK

Eier: Omid Ashtari
Oppdretter: Eva Perman
Distrikt: Oslo Akershus

ChriwallsHaraldNy Utstillingschampion
NUCH Chriwalls Harald NO40520/14

Født:18.04.2014
Far: SEJCH Fugledes Odin
Mor: NJCH Chriwalls Diva
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 3UK
1 x 1AK
1 x 2AK
1 x 3AK
1 x 1VK

Beste Utstillinger:
06.05.2018 Kongsvinger Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIM
25.05.2017 Randsverk Exc BK,1BKK,CK,CERT,BIM
21.04.2017 Lofsdalen Exc BK,1BKK,CK,CERT,BIR og BIS
26.06.2016 Vestfold FK Exc BK,1BKK CK CERT,1.BHK,BIR

Eier: Christer Wallerby
Oppdretter: Christer Wallerby
Distrikt: Oslo/Akershus

ChriwallsFiolaNPK Elitehund
Chriwalls Fiola NO44609/11

Født:26.05.2011
Far: NSUCH Chriwalls Andy
Mor: NJCH Chriwalls Diva
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 1AK
3 x 2AK
1 x 3AK

Beste Utstillinger:
23.06.2018 NPK Hageseter Exc BK, 3BKK,CK,CERT
03.05.2014 Hvaltjern Exc BK, 2BKK,CK,R.CERT,3BTK

Eier: Nils Petter Pettersen
Oppdretter: Christer Wallerby
Distrikt: Trøndelag

EidemliasIngaNPK Elitehund
Eidemlias Inga NO32709/16

Født: 17.01.2016
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Eidemlias Singha
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK
1 x 3AK

Beste Utstillinger:
09.06.2018 NPK Nittedal Exc BK, 1BKK,CK,CERT,BIM

Eier: Kjell Duedahl
Oppdretter: Bjørnar og Liv Randi Eidem
Distrikt: Hedmark Oppland

NUCHFjellrypasLmAlletsNy NPK Elitehund og Utstillingschampion
NUCH Fjellrypas Lm Allets NO48095/14
Født: 05.07.2014
Far: NJCH Jutevatnets Makker
Mor: Fjellrypas Lilo
HD: B

Jaktprøver:
1 x 1AK
1 x 5VK

Beste Utstillinger:
23.06.2018 Hageseter Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIM
10.06.2018 Sarpsborg Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIM
09.06.2018 Varpe Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIR

Eier: Terje Samuelsen
Oppdretter: John Arvid Grande og Finn Larsen
Distrikt: Trøndelag

FugledesBertilNPK Elitehund
Fugledes Bertil DK02670/2016
Født: 26.01.2016
Far: SE JCH Fugledes Odin
Mor: Friefjordens Rit
HD: A

Jaktprøver:
1 x 2UK
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
16.11.2018 NKK Lillestrøm Exc BK, 3BKK

Eier: Ole Engh
Oppdretter: Flemming Fuglede Jørgensen
Distrikt: Hedmark Oppland

GaupskaretsPeggyNy NPK Elitehund og Utstillingschampion
NUCH Gaupeskarets Peggy NO44183/15
Født: 11.05.2015
Far: Østagløttens Sifo
Mor: Laica Del Frangio
HD: B

Jaktprøver:
1 x 1UK
3 x 1AK Skog

Beste Utstillinger:
27.05.2018 Bergen Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIR
26.05.2018 Bergen Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM
07.04.2018 Bergen Exc BK, 1BKK, CK, CERT, CACIB, 1BTK, BIR

Eier: Bengt Øvsttun
Oppdretter: Øystein Johnsen/Rebecca Engevik
Distrikt: Vestlandet Sør


GoldfingerAvVorPoint2NPK Elitehund
Goldfinger Av Vor-Point NO37290/14
Født: 07.03.2014
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsviddas C Donald
Mor: Trulte Av Vor-point
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
05.05.2018 Ørskogfjell Exc BK, 1BKK CK, R.CERT, 2BHK

Eier: Vegard Digernes
Oppdretter: Aslak Digernes
Distrikt: Vestlandet Nord

HalsenutensBfWilleNPK Elitehund
Halsenutens Bf Wille NO41258/15
Født: 02.05.2015
Far: NUCH Jutevatnets Birk
Mor: Lytingfjellets Frekka
HD: B

Jaktprøver:
4 x 1UK
1.pl finale Sør-Norsk Unghundmesterskap
1 x 1AK
1 x 5VK

Beste Utstillinger:
28.04.2018 Skien Exc BK, 2BKK, CK, R.CERT, 2BHK
24.06.2017 Bjåen Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIM

Eier: Katrin Gonsholt
Oppdretter: Ingrid Margrethe og Svanhild Bjåen
Distrikt: Agder Telemark

HalsenutensBfTøffNPK Elitehund
Halsenutens Bf Tøff NO41263/15
Født: 02.05.2015
Far: NUCH Jutevatnets Birk
Mor: Lytingfjellets Frekka
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK Skog
1 x 2AK Skog

Beste Utstillinger:
27.05.2018 Bergen Exc AK, 1AKK

Eier: Tore Husebø
Oppdretter: Ingrid Margrethe og Svanhild Bjåen
Distrikt: Vestlandet Sør

JimsrypasGea1NPK Elitehund
Jimsrypas Gea NO52029/14
Født: 23.09.2014
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
HD: B

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
1 x 3UK
1 x 1AK
1 x 2 AK
2.pl Norsk Derby kval

Beste Utstillinger:
23.06.2018 Kirkenes Exc BK, 2BKK

Eier: Dagfinn Nilsen
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Troms og Finnmark

JimsripasLottaLitaNPK Elitehund
Jimsrypas Lotta NO52028/14
Født: 23.09.2014
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK
4 x 2 AK

Beste Utstillinger:
17.06.2018 NPK Målselv Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM

Eier: John Solstad
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Troms og Finnmark

JimsripasPirloNPK Elitehund
Jimsrypas Pirlo NO52025/14
Født: 23.09.2014
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 3UK
1 x 1AK
1 x 2AK

Beste Utstillinger:
22.07.2017 Savalen Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIR

Eier: Bjørn Smistad
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Trøndelag

NUCH JutevatnetsGavasNy Norsk Utstillingschampion
NUCH Jutevatnets Gavas NO39699/13
Født: 06.03.2013
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Jutevatnets Pernille
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 2UK
1 x 3UK
2 x 1AK
1 x 1AK Skog
2 x 2AK
3 x 2AK Skog
2 x 1VK
1 x 2VK
1 x 3VK

Beste utstillinger:
17.06.18 Hådalen Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIR
25.05.17 Støren Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIR

Eier: Bjørn Smistad
Oppretter: Ole Frøland
Distrikt: Trøndelag

NordUCHKaracanisNoah1Ny Nordisk Utstillingschampion
NORD UCH Karacanis Noah NO45951/13
Født: 20.02.2013
Far: Dansk Dynasty Goyo
Mor: Karacanis Chili
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
2 x 2UK
1 x 3UK
1 x 1AK
1 x 2AK
1 x 3AK Skog
1 x 4VK

Beste utstillinger:
08.06.14 NPK Målselv Exc CHK,1CHKK,CK,CERT,1BHK,BIM
13.06.14 MTFK Tromsø Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIM
13.06.15 MTFK Bardu Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIR
16.07.16 Piteå, Sverige Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIM
17.06.18 NPK Målselv Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIR
28.07.18 Pori, Finland CERT

Eier: Said Nordin
Oppdretter: Øystein Nilsen
Distrikt: Troms og Finnmark

KvitmosensZwTrollToraNPK Elitehund
Kvitmosens Zw Troll-tora NO44515/14
Født: 11.05.2014
Far: Ohlsmyrens P Whiter Shade Of Pale
Mor: Lykkekjerrets Ruske Zara
HD: B

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 2UK
1 x 3UK
1 x 1AK
1 x 2AK
1 x 2VK

Beste Utstillinger:
28.01.2018 Raufoss Exc AK, 2AKK

Eier: Aud-Lise Jonassen
Oppdretter: Aud-Lise og Cato Jonassen
Distrikt: Oslo Akershus

LanglandsmoensBlackEllaNPK Elitehund
Langlandsmoens Black Ella NO40682/16
Født: 31.03.2016
Far: Eidemlias Kein
Mor: Langlandsmoens Black Tundra 
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
2 x 1AK
1 x 3AK
1 x 1VK

Beste Utstillinger:
23.06.18 NPK Hageseter Exc BK

Eier: Ketil Aune
Oppdretter: Bjørn Hugdal
Distrikt: Trøndelag

MacVargsBWildcardNPK Elitehund og Utstillingschampion
S N UCH Mac Vargs B Wildcard SE13399/2013
Født: 14.12.2012
Far: N SE UCH Bjønnålias Point
Mor: INT. NORD BALT UCH, NORD V-10 Silverfosens Party Animal
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
17.04.2015 Lofsdalen Exc BK, 2BKK

Eier: Anna Zakrisson
Oppdretter: Monica Garbeklint
Distrikt: Sverige

 

MetrinelundsDakarNPK Elitehund
Metrinelunds Dakar DK05709/2012
Født: 21.03.2012
Far: DK UCH Metrinelunds Ricco
Mor: Metrinelunds Dorit
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK Skog

Beste Utstillinger:
03.06.2017 Vest-Agder Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIM 

Eier: Edith Somdal
Oppdretter: Svend Buchhave
Distrikt: Agder Telemark

MyrteigensRickoNPK Elitehund
Myrteigens Ricko NO49035/15
Født: 26.06.2015
Far: Bjønnålias Jackpot
Mor: Myrteigens Uniqa Doll
HD: B

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 1AK
1 x 2AK
4 x 2AK Skog

Beste Utstillinger:
24.06.2017 Bjåen Exc BK, 2BKK 

Eier: Kjell Jørgen Steinsholm
Oppdretter: Terje Norheim, Bård Jystad, Dag Schjetne
Distrikt: Agder Telemark

 

PrickNPK Elitehund
Prick NO38639/14
Født: 17.03.2014
Far: NJCH Jutevatnets Makker
Mor: NMFHLh14 NJCH Fn Isa
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1UK
4.pl Forus Open finale
1 x 1AK
1 x 2AK
2 x 1VK

Beste Utstillinger:
28.04.2018 Skien  Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIM

Eier: Per Gustav Zakariassen
Oppdretter: Finn Holm Nygaard
Distrikt: Agder Telemark

 

RavnkloasCompisNPK Elitehund
Ravnkloas Compis NO50626/13
Født: 01.08.2013
Far: CIT NJCH Ohlsmyrens P Respect
Mor: Pimens B-kajsa
HD: A

Jaktprøver:
3 x 1UK
1 x 1AK
5 x 2AK
1 x 3AK
1 x 1VK
1 x 2VK

Beste Utstillinger:
24.05.2015 Bø Exc BK, 2BKK, CK, R.CERT, 2BHK 

Eier: Lars Petter Berg
Oppdretter: Inger-Lill Løkås Pedersen
Distrikt: Oslo Akershus

RavnkloasHjørdizNPK Elitehund
Ravnkloas D-hjørdiz NO36211/15
Født: 06.03.2015
Far: NUCH Jutevatnets Birk
Mor: Pimens B-kajsa
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1UK
2 x 2UK
1 x 1AK
1 x 2AK Skog

Beste Utstillinger:
09.06.2018 Alta Exc BK, 2BKK 

Eier: Christian Sletbakk
Oppdretter: Inger-Lill Løkås Pedersen
Distrikt: Troms Finnmark

 

RokkomborresABineNy Jaktchampion
NJCH Rokkomborres A Bine NO31017/14
Født: 11.01.2014
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Tig
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK
2 x 2AK
3 x 1VK
3 x 2VK
2 x 3VK
3 x CK

Beste Utstillinger:
21.06.2015 NKK Tromsø Exc BK, 1BKK 

Eier: Terje Steinsund
Oppdretter: Terje Steinsund
Distrikt: Nordland

NUCH SagåsensVippaNy Norsk Utstillingschampion
NUCH Sagåsens Vippa NO34604/13
Født: 25.01.13
Far: Solasteggens Siddis
Mor: Vierkrullens Nomi
HD: B

Jaktprøver:
2 x 1AK
3 x 2AK
3 x 2AK Skog

Beste utstillinger:
10.06.18 Rogaland Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BTK,BIR
12.03.16 NKK Kristiansand Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BTK,BIM
31.05.15 Hamresanden Exc BK,1BKK,CK,CERT,2BTK

Eier: Rikke Andrine Næss
Oppdretter: Gustav H Larsen
Distrikt: Agder Telemark

 

SallirsTdBahgeraNPK Elitehund
Sallirs Td Bahgera NO38226/14
Født: 17.03.2014
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NUCH Ottorinos Tya
HD: A

Jaktprøver:
1 x 2UK
1 x 1AK Skog
2 x 2AK
1 x 2AK Skog
1 x 3AK

Beste Utstillinger:
19.06.2016 NKK Tromsø Exc BK, 3BKK 

Eier: Dag Håvard Hanssen
Oppdretter: Dag Håvard Hanssen
Distrikt: Troms Finnmark

SallirsTdBaltusNPK Elitehund
Sallirs Td Baltus NO38223/14
Født: 17.03.2014
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NUCH Ottorinos Tya
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK
2 x 2AK

Beste Utstillinger:
21.06.2015 NKK Tromsø Exc BK, 2BKK, CK, R.CERT, 4BHK 

Eier: Dag Håvard Hanssen Fører Magnus Børseth
Oppdretter: Dag Håvard Hanssen
Distrikt: Troms Finnmark

NUCH SkoglykkasToyahNy Norsk Utstillingschampion
NUCH Skoglykkas Toyah NO51345/09
Født 03.05.2009
Far: Metrinelunds Skipper
Mor: NUCH Skoglykkas Rubi
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK Skog
1 x 2AK
3 x 3AK
1 x 1VK
1 x 3VK

Beste utstillingsresultater:
10.05.18 Støren Exc VTK,1VTKK,CK,CERT,1BTK,BIM
29.05.14 Støren Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BTK,BIM

Eier: Birger Rønning
Oppdretter: Rolf Inge Eidsvåg
Distrikt: Trøndelag

StorskartindensNellyNPK Elitehund
Storskartindens Nelly NO41311/16
Født: 12.04.2016
Far: NUCH Jutevatnets Gavas
Mor: NJCH Ørntuas H Mille
HD: A

Jaktprøver:
3 x 1UK
5 x 2UK
1 x 1AK
1 x 1AK Skog
1 x 3AK

Beste Utstillinger:
17.06.2018 Målselv Exc BK, 2BKK, CK, R.Cert, 2BTK 

Eier: Christian Sletbakk
Oppdretter: Stian Henriksen&Lise Nordaas
Distrikt: Troms Finnmark

 

 

 

VlaklandsPerleNPK Elitehund
Vlaklands Perle NHSB3015211
Født: 11.08.2015
Far: Faro de la Tour Madeloc
Mor: Vlaklands Snow
HD: B

Jaktprøver:
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
27.05.2018 Sande Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM 

Eier: Anita Engen
Oppdretter: W.J.D vant Land 
Distrikt: Oslo Akershus

 


OrntuasJuniNPK Elitehund og Norsk Jaktchampion
NJCH Ørntuas J Juni NO44547/15
Født: 08.06.2015
Far: NJCH Ohlsmyrens P Rocket Man
Mor: Ørntuas I Ibis
HD: A

Jaktprøver:
5 x 1UK
2 x 2UK
1 x 3UK
1 pl Arctic Cup finale 2016
1 x 1AK
2 x 2AK
1 x 3AK
2 x 1VK m/CACIT
2 x 2VK

Beste Utstilling:
17.06.2018 NPK Målselv Exc BK, 4BKK

Eier: Rune Hoholm
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Troms og Finnmark

 

OrntuasVargNPK Elitehund
Ørntuas K Varg NO41211/16
Født: 09.04.2016
Far: Hopfossens Nero
Mor: NJCH Ørntuas H Flicka
HD: A

Jaktprøver:
4 x 1UK
2 x 2UK
3 pl Arctic Cup finale 2016
1 x 1AK
1 x 3AK

Beste Utstilling:
16.06.2018 MTFK Bardu Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIR

Eier: Raymond Klæbo
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Nordland

ØstagløttensLubaNy Norsk Dobbeltchamp 
NJCH NUCH Østagløttens Luba NO34862/13
Født: 24.01.2013
Far: NJCH Jutevatnets Makker
Mor: NUCH Østagløtten’s Rosa Montana
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK
1 x 2AK
5 x 1VK
5 x 2VK
2 x 3VK
2 x 4VK
2 x 5VK
1 x CK, 1 x CACIT

Beste Utstillinger:
05.05.18 Sørum Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BTK,BIR
21.05.16 Fetsund Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BTK,BIR
02.05.15 Fetsund Exc BK,2BKK,CK,R.CERT,2BTK

Eier: Frode Stenerud
Oppdretter: Frode Stenerud
Distrikt: Oslo Akershus

ØstagløttensMattisNy Norsk Dobbeltchamp 
NJCH NUCH Østagløttens Mattis NO34860/13
Født: 24.01.2013
Far: NJCH Jutevatnets Makker
Mor: NUCH Østagløtten’s Rosa Montana
HD: A

Jaktprøver:
3 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK
2 x 1AK Skog
6 x 2AK
2 x 1VK
1 x 2VK
1 x CACIT

Beste Utstillinger:
27.05.16 Hamresanden Exc CHK,1CHKK,CK,2BHK
11.06.16 Vest-Agder Exc CHK,1CHKK,CK,1BHK,BIR
13.06.15 Vest-Agder Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BHK,BIR
31.05.15 Hamresanden Exc BK,1BKK,CK,CERT,2BHK

Eier: Helge Quarstein
Oppdretter: Frode Stenerud
Distrikt: Agder Telemark
Foto: Ann-Karin Lindberg

 

Krav til NPK Elitehund
• HD status fri ( A eller B)
• 1 AK på jaktprøve
• Excelent BK eller 1.pr AK på utstilling
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år
• Eier skal være medlem av Norsk Pointerklub

Kravet for NUCH(Utstillingschampionat):
• HD status kjent
• 1 AK på jaktprøve
• 3 x Cert på utstilling
• 2 x Cert på utstilling og 1VK på jaktprøve

Kravet for NJCH(Jaktchampionat):
Kravet for NUCH(Utstillingschampionat):
• HD status kjent
• 1 AK på jaktprøve
• Verry Good på utstilling
• 25 Championatpoeng fra jaktpøver
• 1 x CACIT eller 3 x CK fra jaktprøver

 

 

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer