Årets Pointer 2017

JutevatnetsPrima

Statutter Årets pointer: 
Eier skal være medlem av NPK i det tidsrom poengene oppnås. Hunden skal være registrert fri for HD. 
De 5-fem beste resultatene i UK/AK/VK oppnådd i Norden legges til grunn, i tillegg til høystatusløpene i Norge. 
Årets pointer kåres etter championatreglene. Ved lik poengsum gjelder flest førstepriser, både i UK/AK og VK som er tellende etter ch.reglene. Ved likt antall førstepriser gjelder færrest starter.

JutevatnetsPrimaNr 1 NJCH Jutevatnets Prima NO39703/13
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Jutevatnets Pernille
Eier: Ole Frøland
Oppdretter: Ole Frøland

25.08.2017 Kongsvold 5 VK Kval                                      0p
26.08.2017 Kongsvold 2 VK Semi                                    3p
30.08.2017 NM Høyfjell Lag 6 Pl Lagkonkurranse    0p
01.09.2017 NESK NM Høyfjell 1 VK Kval                       3p
23.09.2017 NFFK Sølvhund 1 VK Semi                          4p
24.09.2017 NFFK Sølvhund 2 VK Finale                        9p
30.09.2017 NPK Kongsvold 1 VK m/CK Semi              5p
12.11.2017 Eigersund 1 AK Skog                                     3p

Sum JCH poeng                                                                    27p
Hvorav tellende 5 beste resultater + høystatus       27p

OrntuasHFlickaNr 2 NJCH Ørntuas H Flicka NO44985/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: NJCH Ørntuas C Rypa
Eier: Rune Hoholm
Oppdretter: Rune Hoholm

18.02.2017 KJFF Ringvassøy 1 VK m/CK Kval              4p
25.02.2017 MTFK Senja 1 VK                                              3p
04.03.2017 THK Tromsø 1 VK Semi                                 4p
12.03.2017 NTFK Arnøya 4 VK Finale                              1p
22.04.2017 MTFK Altevann 3 VK Kval                              1p
23.04.2017 MTFK Altevann 2 VK m/Res Cacit Finale 7p
28.04.2017 SFK Saltfjellet 1 VK m/CK Kval                    4p
29.04.2017 SFK Saltfjellet 3 VK Semi                               2p
30.04.2017 SFK Saltfjellet 4 VK Finale                             5p
03.09.2017 MTFK Senja 1 VK Finale                                 4p

Sum Jch poeng                                                                       35p
Hvorav tellende 5 beste resultater + høystatus        24p

JimsripasIosNr 3 Jimsrypas iOS NO52024/14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimrypas Kitty
Eier: Ole Ingebrigtsen
Oppretter: Jim Theodorsen

19.02.2017 KJFF Ringvassøy 1 AK                                     3p
11.03.2017 NTFK Arnøya 3 VK Kval                                   1p
24.03.2017 TFK Tromsø 5 VK Kval                                     0p
25.03.2017 TFK Tromsø 2 VK Semi                                   3p
30.03.2017 NM Lag Vinter 2 Pl Lagkonkurranse          0p
31.03.2017 HVFK NM Vinter 1 VK m/CK Kval                 4p
27.08.2017 TFK NNM Tromsø 1 VK Finale                      5p
05.09.2017 KJFF Ringvassøy 1 VK 1 dagers                   3p

Sum Jch poeng                                                                        19p
Hvorav tellende 5 beste resultater + høystatus          19p

Også med 19 tellende poeng var Høytjønnas Berthe NO41030/14. Jimsrypas iOS gikk foran på flere 1. premier.

NUCH Høytjønnas Berthe NO41030/14
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsviddas C Donald
Mor: Myrteigens Sol
Eier: Randi Dahl Jørgensen
Oppdretter: Lars Morten Håven

Total
0
Shares

Siste kommentarer