Nye Elitehunder og Championater 2017

NuchBarentsviddasCVikey

NuchBarentsviddasCVikeyNy Dobbeltchampion
NUCH NJCH Barentsviddas C Vicky NO50993/11
Født: 23.07.2011
Far: Anter
Mor: Giga
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
4 x 2UK
3 x 1AK
1 x 1VK
6 x 2VK
1 x 3VK
1 x CACIT
1 x CK

Utstillinger:
25.05.17 Hadeland Exc.BK,1BKK,CK,Cert,1.BTK,BIR
26.06.17 Nøtterøy Exc.BK,1BKK,CK,Cert,1.BTK,BIR

Eier: Ulf Jørgensen
Oppdretter: Geir B. Larssen
Distrikt: Buskerud Vestfold

B blackBoyAvVestreHombleFHNPK Elitehund
B-black Boy Av Vestre Homble NO46481/14
Født: 12.06.2014
Far: SEJCH Fugledes Odin
Mor: Vindfeldts G-oda
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK Skog

Utstillinger:
25.05.17 Hadeland Exc BK, 3BKK, CK, 3BHK

Eier: Johnny F Andersen
Oppdrettere: Larsen Camilla Mostrøm/ Stueland Svein
Distrikt: Oslo Akershus

B BillieAvVestreHombleNPK Elitehund
B-billie Av Vestre Homble NO46486/14

Født dato: 12.06.2014
Far: SEJCH Fugledes Odin
Mor: Vindfeldts G-oda
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
2 x 2UK
1 x 1AK Skog
1 x 1VK
1 x 5VK

Utstillinger:
24.06.2017 Nittedal Exc BK,1BKK,CK,Cert,1BTK,BIR

Eier: Svein Stueland
Oppdretter: Larsen Camilla Mostrøm/ Stueland Svein
Distrikt: Oslo Akershus

BigbangNPK Elitehund
Bigbang ROI14/94634
Født: 14.05.2014
Far: Era-Cra Di Boccadarno
Mor: Ariel
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
1 x 3UK
1 x 1AK Skog

Utstillinger:
29.04.17 Skien Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIR

Eier: Robert Gill
Oppdretter: Maurizio Salvini
Distrikt: Buskerud Vestfold

BjonoliasScottNPK Elitehund
Bjønnålia’s Scott NO57301/11

Født: 15.03.2011
Far: Pimen’s Arrow
Mor: Vaulhaugen’s Miss Mouche
HD: B

Jaktprøver:
1 x 2UK
1 x 1AK
1 x 3AK

Utstillinger:
10.11.2012 Excelent

Eier: Arild Ove Østmo og Svein Ivar Salberg
Oppdretter: Svein Sellie
Distrikt: Trøndelag

DobbeltChampChriwallsFredFlintstoneNy Dobbeltchampion
NUCH NJ(K)CH Chriwall’s Fred Flintstone

Født: 26.05.2011
Far: NSUCH Chriwall’s Andy
Mor: NJCH Chriwall’s Diva
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
2 x 2UK
1 x 3UK
1 x 1AK
6 x 2AK
1 x 3AK
1 x 1VK
1 x 2VK

Utstillinger: 
30.04.16 Fetsund Exc.BK,1BKK,CK,Cert,1BHK,BIR
25.01.15 Raufoss Exc.BK,1BKK,CK,Cert,1BHK,BIR
03.05.14 Hvaltjern Exc.BK,1BKK,CK,Cert,1BHK,BIM

Eier: Wenche Bull Dehn Fører Torstein Dehn
Oppdretter: Christer Wallerby
Distrikt Oslo Akershus

ChriwallsHaraldNPK Elitehund
Chriwall’s Harald NO40520/14

Født:18.04.2014
Far: SEJCH Fugledes Odin
Mor: NJCH Chriwalls Diva
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 3UK
1 x 1AK
1 x 2AK
1 x 3AK
1 x 1VK

Utstillinger:

25.05.2017 Randsverk.Exc 1BKK,CK,CERT BIM
21.04.2017 Lofsdalen,Exc 1BKK,CK,CERT,BIR og BIS
26.06.2016 Vestfold FK Exc 1.BKK CK CERT 1.BHK BIR

Eier: Christer Wallerby.
Oppdretter: Christer Wallerby.
Distrikt: Oslo/Akershus
Dette er Christers 11. Elitehund i NPK!

EidemliasKeinNPK Elitehund
Eidemlias Kein NO33811/14
Født: 18.01.2014
Far: NUCH Eidemlias Dano
Mor: Eidemlias Raya
HD: A

Jaktprøver:
4 x 1UK
4 x 2UK
1 x 1pl Norsk Derby kval 2015
1 x 2pl Norsk Derby finale 2015
1 x 1AK
2 x 2AK

Utstillinger:
18.07.15 Dalholen Exc BK, 2BKK, CK, R.CERT, 2BHK 

Eier: Finn Olav Larssen
Oppdretter: Bjørnar og Liv Randi Eidem
Distrikt: Trøndelag

 

Ny NUCh 2017 Fjellrypas Rd ManituNorsk Utstillingschamp
NUCH Fjellrypas Rd Manitu NO48818/13

Født: 12.05.2013
Far: NUCH Eidemlia’s Dano
Mor: N SE UCH NV-12 Fjellrypas Lf Røa
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK
1 x 2AK

Utstillinger:
12.11.16 Lillehammer Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIR
29.01.17 Raufoss Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIR
21.05.17 Sande i Vestfold Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM
21.05.17 Sando – Sande Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, 

Eier: Cecilie Skalleberg
Oppdretter: John Arvid Grande og Finn Espensen Larsen
Distrikt: Buskerud Vestfold

NuchFurukollensBerettaDiamondNorsk Utstillingschamp
NORDJV-14 NUCH Furukollens Beretta Diamond NO55279/13
Født: 30.09.2013
Far: NORD UCH INT NJCH NMFHv-13 Barentsviddas B Sortebill
Mor: NUCH NORDJV-10 Villmyrbäckens Black-diamond
HD: A

Jaktprøver:
2 x 2UK
1 x 1AK
1 x 2AK

Utstillinger:
02.05.15 Kongsvinger Exc UK, 1UKK, CK, CERT, 1BTK, BIR
31.01.16 Raufoss Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIR
03.06.17 Vest-Agder Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIR

Eier: Anne Kathrine Ødegård
Oppdretter: Anne Kathrine Ødegård
Distrikt: Hedmark Oppland

GaularfjelletsTyraNPK Elitehund
Gaularfjellet’s Tyra NO36173/14

Født: 15.02.2014
Far: NUCH Kleivskogen’s Rebell
Mor: Gaularfjellet’s Pippi
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK
2 x 3AK

Utstillinger: 
25.06.2016 NPK Hageseter Exc AK, 1AKK, CK, 2BTK
28.05.2017 Bergen Exc BK, 1BKK CK, CERT, 1BTK, BIR

Eier: Henning Skjalg Fureli
Oppdretter: Henning Skjalg Fureli
Distrikt: Vestlandet nord

GayaAvVorPointNPK Elitehund
Gaya Av Vor-Point NO37292/14
Født: 07.03.2014
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsviddas Donald
Mor: Trulte Av Vor-point
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 1AK Skog

Utstillinger:
21.05.17 Hamresanden Exc BK, 1BKK CK, CERT, 2BTK

Eier: Samuel Larsen
Oppdretter: Aslak Digernes
Distrikt: Agder Telemark

 

 

GloføkliasTeodorNPK Elitehund
Gloføklias Teodor NO38804/15

Født: 27.03.2015
Far: C.I.T. NJCH Ohlsmyrens P Respect
Mor: NUCH Svarttjønnholets A Rikke
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 3UK
2 x 1AK

Utstillinger:
25.05.2017 Støren Exc BK, 2.BKK

Eier: Øyvind Kalvøy
Oppdretter: Bente Indergård
Distrikt: Hedmark Oppland

HammerpointsAtWhiskeyNordisk Utstillingschamp
NORD UCH Hammerpoints At Whiskey NO42160/11
Født: 30.03.2011
Far: Red Taps Traj
Mor: Karacanis Alfa
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK
1 x 2AK Apport

Utstillinger:
3 x CERT i Norge
1 x CERT i Sverige
1 x CERT i Finnland

Eier: Anette Herstad/Jens B. Herstad
Oppdretter: Jan-Hilmar Halvorsen
Distrikt: Troms Finnmark

 

HuldreveiensWildDollarVinterNPK Elitehund
Huldreveien’s Wild Dollar NO42348/14
Født: 22.04.2014
Far: Phantom’s Thunderstorm
Mor: Stilladalen’s Cruella Devil
HD: B

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 1AK
1 x 2AK
1 x 1VK m/CK
1 x 2VK
1 x 3VK

Utstillinger:
20.05.17 Trondheim Exc BK, 2BKK

Eier: Thomas Engh
Oppdrettere: Thomas Engh
Distrikt: Buskerud Vestfold

HøytjønnasSoloNPK Elitehund
Høytjønna’s Solo NO41026/14
Født: 18.03.2014
Far: N DK UCh NJCh NV-14 Barentsvidda’s C Donald
Mor: Myrteigens Sol
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 3UK Forus Open
1 x 3UK
1 x 1AK 

Utstillinger:
21.05.2017: Hamresanden Excellent 2.BKK CK Res. Cert.

Eier: Steffen E. Søreng
Oppdretter: Lars Morten Håven
Distrikt: Vestlandet Sør

JimsrypasIosElitehund040617OleaNPK Elitehund
Jimsrypas iOS NO52024/14

Født: 23.09.14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
HD: B

Jaktprøver:
9 x 1UK
2 x 2UK
1.pl Arctic Cup finale 2016
1 x 1AK
3 x 1VK
1 x 2VK
1 x 3VK
1 x 5VK
2.pl(sølv) NM Lag Vinter 2017
1 x CK

Utstillinger:
04.06.17 NPK Målselv Exc BK, 2BKK, CK, 4BHK

Eier: Ole Ingebrigtsen
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Troms og Finnmark

NUCHJutevatnetsKatlaNorsk Utstillingschamp
NUCH Jutevatnets Katla NO50435/10
Født: 24.04.2010
Far: Pimen’s Arrow
Mor: NJCH Jutevatnets Pernille
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
2 x 1AK
2 x 1VK
1 x 2VK
1 x 3VK
1 x 4VK
1 x CK
1 x CACIT

Utstillinger:
08.06.2013 Ørskogfjell Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIR
13.05.2017 Ålesund Exc BK, 1BKK, CK, CERT, CACIB, 1BTK, BIR

Eier: Ole Frøland
Oppdretter: Ole Frøland
Distrikt: Vestlandet Sør

LadyGagaAvVorPointNorsk Utstillingschamp
NUCH Lady Gaga Av Vor-point NO37291/14
Født: 07.03.2014
Far: N DK UCH N JCH NV-14 Barentsvidda’s C Donald
Mor: Trulte Av Vor-point
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 1AK

Utstillinger:
07.05.2016 Ålesund Exc. BK, 1BKK, CK, CERT, CACIB, 2BTK
25.06.2016 NPK Hageseter Exc. BK, 2BKK, CK, R.CERT
13.08.2016 NKK Lillehammer Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 3BTK
06.05.2017 Ørskogfjellet Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK

Eier: Aslak Digernes
Oppdretter: Aslak Digernes
Distrikt: Vestlandet nord

PointmannLadyNPK Elitehund
Lns Pointmann Lady DK14049/2011
Født: 24.07.2011
Far: Everest Des Braies De Loridelle
Mor: Frances
HD: B

Jaktprøver:
1 x 1AK

Utstillinger:
08.06.14 NPK Målsevl Exc AK, 1AKK

Eier: Svein Anton Adresen
Oppdretter: Laust Nørskov
Distrikt: Troms og Finnmark

MyrteigensIshtarNPK Elitehund
Myrteigens Ishtar NO49040/15
Født: 26.06.2015
Far: Bjønnålias Jackpot
Mor: Myrteigens Uniqa Doll
HD: A
Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 1AK

Utstillinger:
25.05.17 Støren Excelent

Eier: Karl Underland
Oppdretter: Terje Nordheim, Bård Jystad, Dag Schjetne
Distrikt: Trøndelag

MyrteigensPuckNPK Elitehund
Myrteigens Puck NO49037/15
Født: 26.06.2015
Far: Bjønnålias Jackpot
Mor: Myrteigens Uniqa Doll
HD: A
Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 1AK

Utstillinger:
25.06.17 Røros Excelent

Eier: Terje Nordheim
Oppdretter: Terje Nordheim, Bård Jystad, Dag Schjetne
Distrikt: Hedmark Oppland

 

 

NyheimgutensDoffenNPK Elitehund
Nyheimguttens Doffen NO37921/11

Født: 09.04.2011
Far: Urlo Del Vento
Mor: Pointnics E Laiba
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1AK
2 x 2AK
3 x 3AK

Utstillinger:
19.08.2016 Sjusjøen Exc BK, 1BKK
08.08.2015 Elverum Exc BK, 1BKK, CK, Cert, 1BHK, BIM
25.01.2015 Raufoss Exc BK, 2BKK, CK, R.Cert, 2BHK

Eier: Erik Løkken
Oppdretter: Bertil Nyheim
Distrikt: Hedemark/Oppland

RavnkloasDartNPK Elitehund
Ravnkloas Dart
Født: 06.03.2015
Far: NUCH Jtevatnets Birk
Mor: Pimens B-kajsa
HD: A

Jaktprøver
1 x 1AK
1 x 2AK

Utstillinger:
03.06.17 Alta Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIR

Eier: Inger-Lill Løkås Pedersen
Oppdretter: Inger-Lill Løkås Pedersen
Distrikt: Troms og Finnmark

 

RittisRusaNPK Elitehund
Rittis-Rusa NO53428/12

Født:10.09.2012
Far: Daxoronjas Basso
Mor: Borgeflons JI Ritti
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK

Utstillinger:
06.05.2017 Fetsund Exc AK, 1AKK

Eier: Kjell Fladen
Oppdretter: Ronny Remvang
Distrikt: Oslo/Akershus

 

RokkomborresAHannaNPK Elitehund
Rokkomborres A Hanna NO31018/14
Født: 11.01.2014
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlia’s Dallas T
Mor: NJCH Tig
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1UK
2 x 2UK
1 x 1AK

Utstilling:
20.05.2017 Hakadal Exc BK, 2BKK

Eier: Svein Bråthen
Oppdretter: Terje Steinsund
Distrikt: Oslo/Akershus

SissiOgVictoriaBigBangNPK Elitehund
Sissi ROI14/122966

Født: 12.06.2014
Far: Zidan
Mor: Nada
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK

Utstillinger:
29.04.17 Skien Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM

Eier: Victoria og Robert Gill
Oppdretter: Franca Giuliano
Distrikt: Buskerud Vestfold

SkoglykkasKulingNPK Elitehund
Skoglykkas Kuling NO32928/15
Født: 29.12.2014
Far: NUCH Skoglykkas Tapper
Mor: NUCH Skoglykkas Tyra
HD: B

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 2UK
2 x 3UK
1 x 1AK

Utstillinger:
06.08.17 Randsverk, Vågå Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIM

Eier: Birger Rønning
Oppdrettere: Rolf Inge Eidsvåg
Distrikt: Trøndelag

 

SolasteggensBellaNPK Elitehund
Solasteggens Bella NO35073/13
Født: 15.01.2013
Far: Myrteigens Leo
Mor: NJCH Solasteggens Mina
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK
1 x 2VK
1 x 4VK
1pl(Gull) NM Lag Lavland 2016

Utstillinger:
28.05.2017 Bergen Exc BK, 4BKK

Eier: Ola Lunden Nedrejord
Oppdretter: Arild Skeivik
Distrikt: Vestlandet Sør

SollidalensBGimlaNPK Elitehund
Sollidalens B Gimla NO45961/13
Født: 14.05.2013
Far: NUCH Metrinelunds Kejser
Mor: NUCH NJCH NV-10 Ronja
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 1AK
1 x 2AK
2 x 2AK Skog
1 x 3VK

Utstillinger:
19.06.2016 Tromsø Exc BK, 4BKK

Eier: Øystein Pedersen
Oppdretter: Øystein Pedersen
Distrikt: Troms og Finnmark

SollidalensCMaximusWebNPK Elitehund
Sollidalens C Maximus NO38723/15

Født: 25.03.2015
Far: NJCH Skipsfjordhona’s C Bolt
Mor: NJCH Sollidalens A Kaia
HD: B

Jaktprøver:
1 x 1AK
1 x 1VK
1 x Cert

Utstillinger:
20.05.2017 Piteå Exc BK, 2BKK

Eier: Mikael Kangosjarvi
Oppdretter: Øystein Pedersen
Distrikt: Sverige

VestfjorddalensZicoNPK Elitehund
Vestfjorddalens Zico NO55834/13

Født: 26.06.2013
Far: SE N JCH Vestfjorddalens Black Luck
Mor: Vestfjorddalens Spiv
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK
2 x 2AK

Utstillinger:
29.04.17 Skien Exc BK, 2BKK
21.05.17 Sande Exc BK, 2BKK, CK, R.CERT, 2BHK

Eier: Karin Pedersen
Oppdretter: Jan Hagalia
Distrikt: Oslo Akershus

OstaglottensAlbaNorsk Utstillingschamp og NPK Elitehund
Østagløttens Alba NO43976/11
Født: 16.04.2011
Far: NUCH Lytingfjellets D-Trym
Mor: NUCH Østagløttens Rosa Montana
HD: A

Jaktprøver:
1 x 2UK
1 x 1AK
6 x 2AK
1 x 3AK
1 x 1VK

Utstillinger:
03.05.14 Hvaltjern Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 2BTK
23.05.15 Hvaltjern Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM
13.06.15 Bjøåen Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 2BTK

Eier: Frode Stenerud
Fører: Steffen Trones
Oppdretter: Frode Stenerud
Distrikt: Oslo Akershus

 

OstaglottensEssiNPK Elitehund
Østagløtten’s Essi NO34865/13
Født: 24.01.2013
Far: NJCH Jutevatnets Makker 
Mor: NUCH Østagløtten’s Rosa Montana
HD: A

Jaktprøver:
2 x 2UK
1 x 3UK
1 x 1AK
2 x 2AK
1 x 3AK

Utstillinger:
06.08.17 Båstad Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BTK,BIR

Eier: Terje Pedersen
Oppdretter: Frode Stenerud
Distrikt: Østfold

 

Krav til NPK Elitehund
• HD status fri ( A eller B)
• 1 AK på jaktprøve
• Excelent BK eller 1.pr AK på utstilling
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år
• Eier skal være medlem av Norsk Pointerklub

Kravet for NUCH(Utstillingschampionat):
• HD status kjent
• 1 AK på jaktprøve
• 3 x Cert på utstilling
• 2 x Cert på utstilling og 1VK på jaktprøve

Kravet for NJCH(Jaktchampionat):
Kravet for NUCH(Utstillingschampionat):
• HD status kjent
• 1 AK på jaktprøve
• Verry Good på utstilling
• 25 Championatpoeng fra jaktpøver
• 1 x CACIT eller 3 x CK fra jaktprøver

 

 

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer