NPK Avlshunder

EidemliasGeo

NPK har vedtatt i RAS pkt 2.4.2 å etablere en liste over anbefalte individer til bruk i avl, og pr 30.06.19 er det godkjent 23 individer som innehar følgende kriterier:

• Dokumenterte viltfinneregenskaper(20 prøvestarter) viltfinnerevne egenprestasjon (EsM/MS) høyere enn gjennomsnitt for rasen(108,15 pr 31.12.18) samt viltfinnerindeks høyere enn 100.
  – Ved spesiell høy viltfinnerevne egenprestasjon ved mer enn 30 starter, kan krav til viltfinnerindeks fravikes.
• Jaktlyst høyere eller lik gjennomsnittet for rasen(4,43 pr 12.05.19)
• Tomstand% lavere eller lik gjennomsnittet for rasen(29,33% pr 31.12.18) 
• HD status fri ( A eller B)
• Egenerklæring fra eier relatert til mentalitet og helse
• 1 AK på jaktprøve 
• Very Good på utstilling
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år
• Max 50 norskfødte valper etter seg
• Eier skal være medlem av Norsk Pointerklub

Ferdig utfyllt skjema sendes til e-post avlsraadet@pointer.no og der kan dere også be om å få skjemaet tilsendt hvis dere ikke finner det på nett.

EidemliasGeoNUCH Eidemlias Geo NO33814/14
Far: NUCH Eidemlias Dano
Mor: Eidemlias Raya
Jaktlyst egenprestasjon: 5,05
Viltfinner egenprestasjon: 111,10
Egne stand: 16
Makkers stand: 7
Viltfinnerindeks: 103
Tomstand %: 24
Jaktprøvestarter: 23
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Steinar Volden
Opdretter: Bjørnar og Liv Randi Eidem
Distrikt: Trøndelag

 

 


EidemliasKeinEidemlias Kein NO33811/14

Far: NUCH Eidemlias Dano
Mor: Eidemlias Raya
Jaktlyst egenprestasjon: 5,21
Viltfinner egenprestasjon: 115,83
Egne stand: 18
Makkers stand: 5
Viltfinnerindeks: 106
Tomstand %: 10
Jaktprøvestarter: 35
Antall avkom Norge: 32
HD: A
Eier: Finn Olav Larssen
Opdretter: Bjørnar og Liv Randi Eidem
Distrikt: Trøndelag

 

GaularfjelletsBill

Gaularfjellets Bill NO36170/14
Far: NUCH Kleivskogens Rebell
Mor: Gaularfjellets Pippi
Jaktlyst egenprestasjon: 4,93
Viltfinner egenprestasjon: 117,18
Egne stand: 18
Makkers stand: 6
Viltfinnerindeks: 101
Tomstand %: 22
Jaktprøvestarter: 27
Antall avkom Norge: 3
HD: A
Eier: Robert Veseth
Oppdretter: Henning Skjalg Fureli
Distrikt: Vestlandet Sør

GloføkliasTeodorGloføklias Teodor NO38804/15
Far: C.I.T NJCH Ohlsmyrens P Respect
Mor: NUCH Svarttjønnholets A Rikke
Jaktlyst egenprestasjon: 4,88
Viltfinner egenprestasjon: 112,04
Egne stand: 17
Makkers stand: 8
Viltfinnerindeks: 106
Tomstand %: 15
Jaktprøvestarter: 26
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Øyvind Kalvøy
Oppdretter: Bente Indergård
Distrikt: Hedmark Oppland

HalsenutensBfToffHalsenutens Bf Tøff NO41263/15
Far: NUCH Jutevatnets Birk
Mor: Lytingfjellests Frekka
Jaktlyst egenprestasjon: 4,46
Viltfinner egenprestasjon: 115,16
Egne stand: 15
Makkers stand: 4
Viltfinnerindeks: 111
Tomstand %: 12
Jaktprøvestarter: 27
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Tore Husebø
Oppdretter: Ingrid Margrethe og Svanhild Bjåen
Distrikt: Vestlandet Sør

 

HøytjønnasBertheOgUlfNUCH Høytjønnas Berthe NO41030/14
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsvidda’s C Donald
Mor: Myrteigen’s Sol
Jaktlyst egenprestasjon: 4,80
Viltfinner egenprestasjon: 114,79
Egne stand: 39
Makkers stand: 18
Viltfinnerindeks: 100
Tomstand %: 27
Jaktprøvestarter: 72
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Randi Dahl Jørgensen Fører: Ulf Jørgensen
Opdretter: Lars Morten Håven
Distrikt: Buskerud Vestfold

 

 

JimsrypasGea1Jimsrypas Gea NO52029/14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
Jaktlyst egenprestasjon: 4,57
Viltfinner egenprestasjon: 110,17
Egne stand: 13
Makkers stand: 6
Viltfinnerindeks: 126
Tomstand %: 13
Jaktprøvestarter: 21
Antall avkom Norge: 0
HD: B
Eier: Dagfinn Nilsen
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Troms og Finnmark

 

 

JimsripasPirloJimsrypas Pirlo NO52025/14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
Jaktlyst egenprestasjon: 4,57
Viltfinner egenprestasjon: 111,07
Egne stand: 12
Makkers stand: 5
Viltfinnerindeks: 123
Tomstand %: 20
Jaktprøvestarter: 21
Antall avkom Norge: 5
HD: A
Eier: Bjørn Smistad
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Trøndelag

 

JimsrypasTrutt020416Jimsrypas Trutt NO52027/14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
Jaktlyst egenprestasjon: 4,68
Viltfinner egenprestasjon: 116,20
Egne stand: 15
Makkers stand: 4
Viltfinnerindeks: 125
Tomstand %: 6
Jaktprøvestarter: 20
Antall avkom Norge: 0
HD: B
Eier: Svein Anton Andresen
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Troms og Finnmark

 

 

 

 

 

 

 

 

JutevatnetsMaraJutevatnets Mara NO49280/11
Far: N SE JCH Håkersløkkens Straight Flush
Mor: NJCH Jutevatnets Pernille
Jaktlyst egenprestasjon: 4,53
Viltfinner egenprestasjon: 109,22
Egne stand: 14
Makkers stand: 8
Viltfinnerindeks: 100
Tomstand %: 29
Jaktprøvestarter: 41
Antall avkom Norge: 7
HD: A
Eier: Kim Maurits Botnan
Oppdretter: Ole Frøland
Distrikt: Trøndelag

 

 

NyheimgutensDoffenNyheimgutens Doffen NO37921/11
Far: Urlo Del Vento
Mor: Pointnics E Laiba
Jaktlyst egenprestasjon: 4,82
Viltfinner egenprestasjon: 116,70
Egne stand: 41
Makkers stand: 14
Viltfinnerindeks: 95
Tomstand %: 7
Jaktprøvestarter: 83
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Erik Løkken
Oppdretter: Bertil Nyheim
Distrikt: Hedmark Oppland

 

 

 

 

 

 

OhlsmyrensRocketManNJCH Ohlsmyrens P Rocket Man S28786/2009
Far: NJCH Jutevatnets Radar
Mor: SEJCH Borgeflons Jaga Cs
Jaktlyst egenprestasjon: 4,86
Viltfinner egenprestasjon: 114,99
Egne stand: 53
Makkers stand: 25
Viltfinnerindeks: 106
Tomstand %: 18
Jaktprøvestarter: 127
Antall avkom Norge: 25
HD: A
Eier: Arild og Eva Solli
Oppdretter: Roland Ohlsson
Distrikt: Trøndelag

 

OterbekkensYazz1NJCH Oterbekkens Yazz NO43688/13
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsviddas C Donald
Mor: NJCH Oterbekkens Moody Blues
Jaktlyst egenprestasjon: 4,92
Viltfinner egenprestasjon: 110,43
Egne stand: 25
Makkers stand: 17
Viltfinnerindeks: 106
Tomstand %: 21
Jaktprøvestarter: 59
Antall avkom Norge:11
HD: A
Eier: Børge Simonsen
Opdretter: Børge og Ann May Simonsen
Distrikt: Vestlandet Sør

 

 

 

PrickPrick NO38639/14
Far: NJCH Jutevatnets Makker
Mor: NMFLh14 NJCH Fn Isa
Jaktlyst egenprestasjon: 5,00
Viltfinner egenprestasjon: 108,31
Egne stand: 17
Makkers stand: 11
Viltfinnerindeks: 103
Tomstand %: 19
Jaktprøvestarter: 35
Antall avkom Norge: 30
Antall avkom Danmark: 5
HD: A
Eier: Per Gustav Zakariassen
Oppdretter: Finn Holm Nygaard
Distrikt: Agder/Telemark

 

RavnkloasCompisRavnkloas Compis NO50626/13
Far: C.I.T NJCH Ohlsmyrens P Respect
Mor: Pimens B-kajsa
Jaktlyst egenprestasjon: 4,69
Viltfinner egenprestasjon: 109,08
Egne stand: 29
Makkers stand: 16
Viltfinnerindeks: 109
Tomstand %: 9
Jaktprøvestarter: 48
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Lars Petter Berg
Oppdretter: Inger Lill Løkås Pedersen
Distrikt: Oslo Akershus

 

RokkomborresABineNJCH Rokkomborres A Bine NO31017/14
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Tig
Jaktlyst egenprestasjon: 4,87
Viltfinner egenprestasjon: 114,11
Egne stand: 28
Makkers stand: 14
Viltfinnerindeks: 109
Tomstand %: 19
Jaktprøvestarter: 56
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Terje Steinsund
Oppdretter: Terje Steinsund
Distrikt: Nordland

 

SkoglykkasNovaNUCH Skoglykkas Nova NO53516/13
Far: N S UCH Skoglykkas Totti
Mor: NUCH Skoglykkas Tyra
Jaktlyst egenprestasjon: 4,73
Viltfinner egenprestasjon: 111,78
Egne stand: 19
Makkers stand: 8
Viltfinnerindeks: 101
Tomstand %: 5
Jaktprøvestarter: 33
Antall avkom Norge: 8
HD: A
Eier: Rolf Inge Eidsvåg
Oppdretter: Rolf Inge Eidsvåg
Distrikt: Trøndelag

SkipsfjordhonasCBoltNJCH Skipsfjordhønas C Bolt NO57408/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: Skipsfjordhønas Texi
Jaktlyst egenprestasjon: 4,65
Viltfinner egenprestasjon: 113,92
Egne stand: 37
Makkers stand: 21
Viltfinnerindeks: 105
Tomstand %: 23
Jaktprøvestarter: 86
Antall avkom Norge: 27
HD: A
Eier: Wiggo Ditlefsen
Oppdretter: Wiggo Ditlefsen
Distrikt: Troms og Finnmark

OrntuasHMilleNJCH Ørntuas H Mille NO44983/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: NJCH Ørntuas C Rypa
Jaktlyst egenprestasjon: 4,94
Viltfinner egenprestasjon: 114,37
Egne stand: 57
Makkers stand: 30
Viltfinnerindeks: 108
Tomstand %: 20
Jaktprøvestarter: 106
Antall avkom Norge: 18
HD: A
Eier: Stian Henriksen
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Troms/Finnmark

OrntuasIPrimusNJCH NMFHv19 Ørntuas I Primus NO43625/12
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH Ørntuas E Nemi
Jaktlyst egenprestasjon: 4,48
Viltfinner egenprestasjon: 113,79
Egne stand: 16
Makkers stand: 7
Viltfinnerindeks: 104
Tomstand %: 20
Jaktprøvestarter: 46
Antall avkom Norge: 5
HD: A
Eier: Frode Aunan
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Nordland

 

OrntuasITbirdØrntuas I Tbird NO43628/12
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH Ørntuas E Nemi
Jaktlyst egenprestasjon: 4,54
Viltfinner egenprestasjon: 121,22
Egne stand: 18
Makkers stand: 5
Viltfinnerindeks: 108
Tomstand %: 25
Jaktprøvestarter: 37
Antall avkom Norge: 5
HD: A
Eier: Eivind Endresen
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Vestlandet/Sør

 

 

 

OrntuasJuniNJCH Ørntuas J Juni NO44547/15
Far: NJCH Ohlsmyrens P Rocket Man
Mor: Ørntus I Ibis
Jaktlyst egenprestasjon: 5,14
Viltfinner egenprestasjon: 111,69
Egne stand: 35
Makkers stand: 19
Viltfinnerindeks: 111
Tomstand %: 8
Jaktprøvestarter: 52
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Rune Hoholm
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Troms/Finnmark

Total
0
Shares

Siste kommentarer