Avlshundoversikt NPK

npks nye70

npks nye70NPK har vedtatt i RAS pkt 2.4.2 å etablere en liste over anbefalte individer til bruk i avl og oppfordrer med dette medlemmer som har individer som tilfredsstiller kriteriene til å melde inn sine hunder.

Kriteriene i RAS pkt 2.4.2 Sette riktige individer i avl:
• Dokumenterte viltfinneregenskaper(20 prøvestarter) viltfinnerevne egenprestasjon (EsM/MS) høyere enn gjennomsnitt for rasen(108,56 pr 10.05.17) samt viltfinnerindeks (Ødegård) høyere enn 100. Ved spesiell høy viltfinnerevne egenprestasjon ved mer enn 30 starter, kan krav til viltfinnerindeks(Ødegård) fravikes.
• Tomstand% lavere enn gjennomsnitt for rasen(31% pr 10.05.17).
• HD status fri ( A eller B)
• Egenerklæring fra eier relatert til mentalitet og helse
• 1 AK på jaktprøve
• Very Good på utstilling
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år

Hundeeier må søke om å få anbefalt sin hund som avlshund, skjema for å søke om godkjent avlshund finnes HER

Verdiene som ønskes benyttet i skjemaet finnes i NPK Datahund under fanene “Egenprestasjon” og fanen “Avlsegenskaper” og hundene blir presentert i Datahund under flippene “Avlstisper” og “Avlshanner”

Søknadsskjemaet sendes til NPK Avlsråd Langhaugveien 11, 3580 Geilo eller skannet til e-post avlsraadet@pointer.no

NPK anbefaler også at hundeier setter seg inn i RAS (rase spesifikk avls strategi) og rase kompendiet som ligger tilgjengelig på web HER

Kriterier for å presentere paringer på NPK sin valpeliste blir som tidligere

Total
0
Shares

Siste kommentarer