Informasjon fra NPKs valgkomite pr. 1. februar 2017

NPK logo
NPK logo
Valgkomiteen har nå startet sitt arbeid med å finne aktuelle kandidater til de enkelte verv på nasjonalt nivå i NPK.

Er du medlem i NPK og kan tenke deg et verv eller  har forslag til kandidater hører vi gjerne fra deg. Forslag fremmes til valgkomiteen, i henhold til  NPKs lovverk.
Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv.
Siste frist for å fremme slikt forslag er  9.4.17
(5 uker før NPK representantskapsmøte som er planlagt 14.5.17)
Valgkomiteen ønsker forslag så snart som mulig og i god tid før fristen.
 
Dagens styre i NPK
 
Fungerende styreleder Sven Tore Kittelsen 
    (valgt som nestleder for 2016-2017)
 
Nesteleder —
Styremedlem Terje Steinsund 
    ( valgt for 2 år ønsker å fratre etter 1 år)
 
Styremedlem Inger Lill Løkås Pedersen 
    (valgt for 2015 -2017)
 
Styremedlem Torstein Dehn
   ( valgt for 2016-2018)
 
Varamedlem Thomas Eng
  ( valgt for 2016-2017)
 
Varamedlem Ragnhild Kvalheim 
     ( valgt for 2016-2017)
 
Andre verv:
 
Revisor Inger Johanne Bergseng
    (valgt for 2015-2017)
 
Vara revisor Marianne Sagstad
      ( valgt for 2016-2017)
 
Valgkomiteen
 
Leder Ingun Raastad tlf 90144683 
    (valgt for 2014-2017)
 
Medlem Arild Skeivik tlf 90067522
    (valgt for 2015 – 2018)
 
Medlem Per Dahle tlf 94839950
   (valgt for 2016- 2019) 
 
Varamedlem Terje Natland  tlf 99574121
   (valgt for 2016 – 2017)
 
 
Forslag sendes leder av valgkomiteen; 
 
Ingun Raastad
ingun_raastad@hotmail.com
Total
0
Shares

Siste kommentarer