Årets Ungpointer 2016

JimsripasiOSavanse

JimsripasiOSavanseNr 1 Jimsrypas iOS NO52024/14
(NJCH Pointnic´s E I Point – NJCH NUCH Jimrypa´s Kitty)
Eier: Ole Ingebrigtsen
Oppretter: Jim Theodorsen

03.09.2016 Kautokeino 1 UK
02.09.2016 Kautokeino 1 UK
28.08.2016 Senja 1 UK
27.08.2016 Senja 2 UK
21.08.2016 Tromsø 1 UK
20.08.2016 Tromsø 2 UK
17.04.2016 Alta 1 Pl. finale Arctic Cup
15.04.2016 Alta 1 UK
06.03.2016 Tromsø 1 UK

48 poeng i følge statutter i pointecupen

OrntuasJuniNr Ørntuas J Juni NO44547/15
(NJCH Ohlsmyrens P Rocket Man – Ørntuas I Ibis)
Eier: Rune Hoholm
Opdretter: Rune Hoholm

09.10.2016 Nordreisa 2 UK
28.08.2016 Senja 2 UK
27.08.2016 Senja 1 UK
17.04.2016 Alta 1 UK
03.04.2016 Arnøya 3 UK
02.04.2016 Arnøya 1 UK
20.03.2016 Arnøya 1 UK

31 poeng i følge statutter i pointercupen

 

BreiskaretsSkyNr 3 Breiskarets Sky NO 34719/15
(NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T – Stilladalens B Sol)
Eier: Geir Rønnestad
Oppdretter: Leif J og Isa M Sørli/Arnt O Ohrstrand

24.09.2016 Kongsvold 2 UK
03.09.2016 Kongsvold 1 UK
27.08.2016 Kongsvold 2 UK
26.08.2016 Kongsvold 1 UK
16.04.2016 Dovre 1 UK

24 poeng i følge statutter i pointercupen

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer