Infobrosjyre fra NPK

PointerInfo

PointerInfoNPK har fått laget en ny Info-folder myntet på nye medlemmer, «stands» og andre interessenter.
Hensikten er å fortelle i korthet hva NPK og pointeren gjør, og kan gjøre, med relativt “store bokstaver”.
Folderen vil bli trykt i A5 format og være tilgjengelig for DR’er og andre berørte innen kort tid.

Utskriftsvennlig brosjyre kan også sees her som pdf

Legg inn en kommentar

Siste kommentarer