Endringer i NPK styre

SvenToreKittilsenLederNPK

SvenToreKittilsenLederNPKEtter å måtte ta over vervet som leder, vil jeg takke styre og valgkomite for tilliten. Det å lede en klubb som NPK er en stor oppgave, der samarbeid og kontinuitet er en viktig del. NPK er en klubb med stor respekt utad som vi kan være stolte av. Som leder er det noe jeg vil og håper å ivareta videre. Med den strukturen som NPK er bygd opp på og alle de flinke personene som er med i diverse verv fra styre, avlsråd og DRer så går dette meget bra. Siste tiden har vært urolig for NPK, dette skyldes omstendigheter rund VM uttaket for Danmark 2016. Når regler og uttaks kriterier ikke blir fulgt eller endret med dårlig kommunikasjon så kan det få alvorlige konsekvenser. Det er trist vi kom opp i en slik sak.

I den forbindelse så kommer det sterke uttalelser på sosiale medier, som ikke er bra. Dette er en hobby og en sport der vi kan gå i flott natur og nyte livet og da skal ikke dette ødelegges med sure oppstøt av enkelt personer. Er det saker en ikke er enig så vær så voksen å ta det opp med den eller de det gjelder.

Norsk Pointer Klubb går inn i et jubileumsår «NPK 110 år», vil dette bli markert på hoved prøven på Kongsvoll helgen 29-30/9 og 1/10-2017. Håper flest mulig kan sette av denne helgen og bli med å feire den flotte klubben vi har. I den sammenheng arbeides det nå med Nordisk Pointer Match også.

Avlsrådet har utført en meget god og arbeidsom jobb med RAS (rase spesifikk avl strategi) dette er arbeidsdokumentet for styre videre, slik at vi kan nå det ønskelige målet med at pointeren blir «DEN MEST EFFEKTIVE FUGLEHUND» med god helse og mentalitet, best viltfinner og presise fuglearbeider.

Styre/avlsråd arbeider med oppfølging av Data Hound, programmet som nå ajourføres med direkte overførte registreringer fra DogWeb, ikke alt går knirke fritt her ennå. Men det vil fra nå av og i fremtiden bli i data hound vi finner opplysninger om hver enkelt hund. Vi som medlemmer var veldig bort skjemte med den basen vi hadde på grunn av at enkelt medlemmer var så snille å la inn alle opplysninger manuelt, slik at medlemmene kunne bruke det som verktøy. Denne databasen ble tatt ned av databaseleverandør i juni i år, men alle data er konvertert over til en ny database som er blitt laget for å levere resultater til pointer.no og til Pointer Cupene som lever i beste velgående med 214 innregistrerte pointer resultater til nå i høst. I Data hound jobbes det med å legge inn tilleggsopplysninger i alle felt, eks. kritikker, utenlandske resultater++. Dette er en jobb som tar tid, men styre håper det er gjennomførbart. En del kritikker ligger der allerede.

Etter et flott pointer år i 2016, så er det nå viktig at medlemmer melder inn sine resultatene til avlsrådet for kåringer av Årets pointere, ærespriser m.m.

Med et godt samarbeid, god kommunikasjon og frem-snakking av medlemmer og pointeren så har vi verdens beste rase!

Sven Tore Kittilsen
Leder NPK

Total
0
Shares

Siste kommentarer