Epilepsi hos Pointer

Bakgrunn
Avlsrådet i NPK ble i vinter gjort oppmerksom på diskusjoner på sosiale media angående epilepsi på fuglehunder generelt og pointer spesielt.  Det ble også rettet konkrete henvendelser til avlsrådet fra medlemmer, som etterspurte informasjon omkring sykdommen og NPK`s handtering av dette.  I ettertid har avlsrådet søkt informasjon omkring sykdommen generelt, utbredelse hos pointer og hvilke tiltak man bør og kan iverksette.  Avlsrådet har i dette arbeidet vært i kontakt med NKK`s veterinæravdeling  og to private veterinærmiljøer, andre raskeklubber.  NPK sin helseundersøkelse for pointer (2011) og veterinærbehandlingsstatistikk fra Norge og Sverige ( Agria og Gjensidige) er benyttet, og  man mener å ha dannet oss en ganske god oversikt.
 
Epilepsi
Epilepsi anses å ha svær høy arvegrad og alle miljøer mener at syke individer må utelukkes fra avl uavhengig av andre egenskaper.  Utfordringen er imidlertid å få konstatert diagnosen.  Det er så mange andre faktorer som kan medføre «epilepsilignende anfall» at det kun er en omfattende undersøkelse og diagnose fra en veterinær som med sannsynlighet kan fastsette diagnosen. Epilepsilignende anfall (kramper etc.) kan ha mange årsaker som eks.: dehydrering, slag til hodet, hjerteproblemer o.s.v., og ofte stilles det ikke en tilstrekkelig diagnose.  Hunden blir avlivet, eller tatt ut av normal aktivitet, og betegnelsen epilepsi blir brukt av eiere ukritisk  og i mange tilfeller som en fellesforklaring for alle hunder med krampeanfall m.m. 
 
Pointer og epilepsi
Epilepsi er ikke et utpreget problem hos pointeren, eller andre fuglehundraser.  Tvert imot anses det, hos de fagmiljøer NPK har vært i kontakt med, å være et svært lite problem, som anses å være mer utbredt hos andre hunderaser.   Imidlertid forekommer det, – og da er det viktig at tilfellene handteres på en riktig måte.
 
Følgende tiltak er, etter avlsrådets forslag, vedtatt i NPK sitt styre 22.august 2016:
  1. Når en hund får epilepsilignende anfall må veterinær kontaktes og det må stilles en skriftlig diagnose, som oversendes oppdretter og avlsrådet.
  2. Avlsrådet vil i samråd med NKK sin veterinærkompetanse kvalitetssikre den gitte diagnose og fastslå om det med rimelig grad av sikkerhet foreligger epilepsi.  Denne informasjon vil avlsrådet melde til aktuell hundeeier og til oppdretter og be om tilbakemelding fra oppdretter om det har vært forhold i fødselen som kan ha påvirket situasjonen og om/eller det er andre i samme kull som har symptomer?
  3. Ved fastslått diagnose er det oppdretters ansvar å orientere samtlige eiere av søsken fra samme kombinasjon om forholdet.  I den grad oppdretter ikke gjennomfører en slik orientering vil den bli gjennomført av avlsrådet.
  4. Individet som har fått diagnosen epilepsi skal ikke brukes i videre avl,- og
    1. Samme kombinasjon ( far og mor) skal ikke gjentas
    2. Skal far eller mor brukes videre i avl, skal man bevist søke linjer med lite felles linjer (utavl).  Det samme gjelder hvis søsken av sykdomsbefengt individ skal brukes i avl.
Styret i NPK å fremme forslag til Representantskapsmøte 2017 om at oppdrettere som ikke overholder informasjonsplikt og handlingsplikt jfr. de foreslåtte pkt. 3 og 4 skal kunne ilegges registreringsnekt på valper. 
 
Total
0
Shares

Siste kommentarer