1.mai er Påmeldingsfrist Norsk Derby

PaameldingND2016

PaameldingND2016Norsk Derby arrangeres 23.– 25. september 2016 med Hovedkvarter på Hjerkinn fjellstue med Norsk Pointerklub som arrangør.

 

• For å delta må hunden være yngre enn 24 måneder på prøvens første dag
• Påmeldingsavgift kr. 450,- sendes til konto 9522.06.10153 IBAN NO2595220610153, SWIFT HANDNOKK
• Som påmelding gjelder vanlig giro/nettbank med følgende opplysninger: regnr – navn – fører
• For utenlandske hunder sendes det kopi av registreringsbevis til derbykomitéen. Importerte hunder skal være registrert i NKK.
• Adresse: Derbykomiteen v/ Marianne Sagstad, Vardevegen 10, 5353 Straume
• E-post: marianne.sagstad1@bkkfiber.no
• Kvalitetskravet for å kunne delta i Norsk Derby er: 1. pr UK oppnådd i Norge, Sverige, Finland eller Danmark innen 10. september 2016.
• Svarbrev skal umiddelbart etter oppnåelse av 1.pr UK attesteres og sendes til derbykomiteen.
• Hunder som allerede har kvalifisert seg, må sende kopi av prøvekritikken til derbykomiteen
• Bekreftelse på oppnådd 1. UK sendes Derbykomiteen v/ Marianne Sagstad Vardevegen 10, 5353 Straume e-post: marianne.sagstad1@bkkfiber.no senest 10. september.
Påmeldingsfrist er: 1. mai 2016

Total
0
Shares

Siste kommentarer