Referat fra styremøte 14. mars. 2016

NPK logo
NPK logo
Tilstede: Per Dahle, Robert Gill, Terje Steinsund, Terje Natland, Inger-Lill L. Pedersen, Thomas Engh 
Referent: Ann-Karin Lindberg
 
Sak 13/16 Innkommende post.
Styret har sett igjennom post. Ingen kommentarer.
 
Sak 14/16 Referat fra forrige styremøte.
Godkjent.
 
Sak 15/16 Oppfølging prosjekter:
 
Regnskap: I forhold til å oppnå høyest mulig utbetaling i momskompensasjonsordningen er det viktig at alle kostnader som genereres gjennom ett driftsår fremkommer på kostnadssiden i regnskapet til NPK. Dette prinsippet må gjennomføres i hovedregnskapet og i alle distriktene.  Dette vil medføre høyere utbetalingsandel fra momskompensasjonsordningen.
 
Per lager et forslag til mal på hvordan regnskapet føres i framtida. Det utarbeides også mal for vurdering av varelageret.
 
Sponsorkomite: Sponsorkomiteen jobber med ulike prosjekter. Det jobbes mot både Bergans og Norøna, Provit og Aclima. Komiteene ønsker å presentere jobben for Distriktsrepresentantene på DR-konferansen.
 
Det er ønskelig med flere gavesponsorer. 
 
Avtale med Royal Canin og Viking er undertegnet.
 
Avlsrådet/Datahound: Status er omentrent som ved forrige styremøte. Det er eget kapitel i håndboka om avlsrådet. Avlsrådet har ikke hatt anledning til å gå igjennom dette foreløpig. Dette blir prioritert før RS. 
 
Fotokonkurranse: Er et populært tiltak, og bildene strømmer inn. Dette skaper engasjement. Med et godt fotomateriale vil vi kunne redusere kostnadene på kalendere med å bruke egne ressurser. Årets kalender har gitt ca 35.000,- i overskudd! Takk for alle bidrag!
 
Sak 16/16 DR-konferanse
Det praktiske er under kontroll. Komplett liste med deltagere blir sendt til Garder Konferansesenter før påske.
 
Per lager forslag til kontostruktur, og rutiner.
 
Styret lager en innstilling til RS vedrørende STEP-løpet. 
 
Det settes av god tid til gjennomgang av DR-håndboka. Styret ser fra til å få satt dette i system. Dette blir viktig for rutinebeskrivelser for driften av NPK, og vil klargjøre rutiner for Distriktsrepresentanter, prøvekomite, avlsråd, styret osv. 
 
Viktige temaer på konferansen:
  1. Strategi
  2. RAS
  3. Gjennomgang av DR-Håndbok, driftsrutiner. Hovedansvarlig Terje Natland. Robert Gill bistår i forberedelsene
  4. Medlemsrekruttering. Hvordan gjøre NPK mer attraktiv for medlemmene?
 
Per Dahle lager forslag til agenda for DR-konferansen. 
 
Foreløpig tidsplan:
 
Lørdag: 
11:00 – 11:15 Innledning  
11:30 – 12:30 Gjennomgang av saksliste ordinært Representantskapsmøte
12:30 – 13:15 Lunsj (fleksibelt)
13:15 – 14:15 Avlsrådet
14:30 – 16:30 Gruppearbeid
16:00 – 18:00 Gjennomgang av driftshåndbok
18:00 – 18:30 Sponsorene
 
Sponsorene blir invitert til lunsj og blir med i møtet resten av dagen og til middag på kvelden
 
Sak 17/16 Søndag
Ordinært Representantskapsmøte for NPK
11:00 RS
12.30 Lunsj (fleksibelt)
 
Frist for innkommende saker til Ordinært Representantskapsmøte er poststemplet lørdag 19. mars.16.
 
Sak 18/16 Eventuelt
 
Årboka
Dette er et stort og viktig prosjekt. Redaktør Eva Bente Lindseth har nok en gang gjort en fantastisk jobb for å få dette på plass.
Som huskeliste til neste produksjon:
  • Alle må overholde oppsatte tidsfrister!
  • Distriktsrepresentanter, styret og andre som kan må være behjelpelige med å skaffe annonsører. 
Dette tas opp på DR-konferansen.
 
Avlsrådet
Avlsseminar. Det settes dato av avlsrådet for gjennomføring. Fremdriftsplan ut i fra dette. 
Ole Ivar Frømyr ønsker å tre ut av avlsrådet. Nytt medlem må på plass. Forslag mottas.
 
Hederstegnkomiteen 
Er etablert.
 
NM-lagdekken:
Disse har produsenten glemt å få med NPKs logo? Ellers er di fine. Dekkene til årets NM-vinter lag velger vi å la gå som de er. Resten blir returnert til produsent for å få trykket på pointerlogo.
 
Referent Ann-Karin Lindberg/Per Dahle
 
Total
0
Shares

Siste kommentarer