Datahound

Som en del av implementering av RAS har NPK investert i dataverktøyet Datahound. Dette er nå lagt ut på våre hjemmesider og vil i innkjøringsfasen presenteres parallelt med vår egen hundebase. Etter hvert er det vel sannsynlig at Datahound blir den eneste basen som blir presentert.

Informasjonen i Datahound hentes direkte i fra Dogweb, slik at pr.idag vil ikke utenlandske resultater komme med. Videre vil ikke resultater i Datahound bli oppdatert så raskt som i NPK basen.

Så til selve systemet; Øverste linje i åpningsbildet viser til 6 mapper. Valpelista kommer på plass etter hvert, det samme med elitehundene som skal lastes inn. Avlstisper og avlshanner er to ny lister som skal etableres, hvor eier søker om å få hunden godkjent som avlshund. Kriterier for dette finnes i RAS og vi vil komme tilbake med beskrivelse av fremgangsmåte.

Når du har søkt frem aktuell hund får du opp hundens åpningsbilde med de vanlige fødsel og registrerings data. Blå rosett viser at hunden er jaktpremiert og rød rosett viser at den er utstillingspremiert. Etter hvert skal vi også laste bilder inn fra vår egen base.

Nederst på siden kommer faner for stamtavle, avkom, samme mor, samme far, jaktprøver med og uten premie, Apportprøver, Utstilling, HD og helseoversikt.

På fanen Egenprestasjon fremkommer hundens prestasjoner, hvor man presenterer en faktor; Viltfinnerevne. Dette er en faktor som (som i RAS) tar utgangspunkt i hundens egne stander, sammenlignet med makkers stand. Det er lagt inn en faktor som korrigerer for at en stand i VK teller mer, enn en stand i UK (og AK). Dette er en modell som er utarbeidet av NESK og som fremkommer som standard i Datahound. I tillegg til dette skal vi i NPK få beregnet gjennomsnittlig viltfinnerevne og tomstand% for hele populasjonen de siste 5 år som sammenligningsgrunnlag.

Nederst på samme side kommer summen av alle avkoms egenprestasjoner. Det er viktig å bemerke at denne siden fokuserer på individet og må ikke sammenlignes eller forveksles med indeksen (Ødegårdindeksen) som kommer under fanen Avlsegenskaper.

Total
0
Shares

Siste kommentarer