Hei alle medlemmer

På vårt medlemsmøte onsdag 16 mars må det velges en DR på demokratisk vis, det bør være en som kan sitte minst en periode på 2 år, jeg stiller meg til rådighet som DR for en periode.
 
Er det noen som ønsker å bli ny DR? eller kjenner noen av dere o/a medlemmer andre personer som ønsker rollen som DR, så er det nå tid for å fremme disse kandidater.
 
Nedenfor sees et utdrag fra NPK lover:
 
Styret inndeler etter rammer, opptrukket av representantskapsmøte, landet i regionale distrikter. Medlemmene i hvert distrikt velger for en periode på 2 år en distriktsrepresentant som skal bistå styret lokalt ved å gjennomføre de aktiviteter som fremgår av klubbens formålsparagraf. DR skal også være bindeleddet mellom medlemmene og klubbens styre.
 
Ved behov og der forholdene ligger til rette, kan det i distriktene nedsettes en arbeidsgruppe med DR som leder. DR har møterett i representantskapsmøtet. DR bør ha en funksjonstid på 2 til 4 år. Kandidater foreslås av medlemmer, fungerende DR eller styret. Valget organiseres av styret og gjennomføres på demokratisk vis i lokalt distriktsmøte.
 
Mvh
Konstituert DR
Frank Theodor Karlsen

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer