Ordinært Representantskapsmøte NPK

NPKKlubbe1

NPKKlubbe1Ordinært Representantskapsmøte avholdes 1. mai 2016 på Garder Kurs og Konferansesenter, Gardermoen. 

Innkalling og saksliste kunngjøres senest 4 uker før RS. Dette i henhold til Norsk Pointerklubs lover.

For styret

Per Dahle, leder NPK

Legg til en kommentar