Referat fra møte i Avlsrådet 12.10.15

NPK
 
NPK

Tid: Mandag 12.oktober 2015

 
Sted:Telefonmøte
 
 
Tilstede:Isa Merete Sørli, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.
 
Forfall: Thomas Eng
 
Ordstyrer:Terje 
Referent:Terje
 
Møtet startet med at Terje ønsket Isa Merete velkommen som nytt medlem i avlsrådet.
 
Sak 4/2015 Status og videre framdrift Datahound 
 
Terje refererte om arbeidet med Datahound.  Slik databaseløsningen til Datahound fremstår pr.idag kan man i stor grad ta i bruk standardløsningen.  Det er uklarheter omkring beregningsmodellen for egenprestasjon (viltfinnerevne).  Vi (RAS) ønsker at vilfinnerevne og tomstand skal måles mot rasens gjennomsnitt de siste 5 år.
 
Terje avklarer dette med Datahound og ber om et oppdatert tilbud på løsningen.
 
Sak 5/2015 Rutiner ved indekskjøring
 
I og med at Lars Lysberg har trådd ut av avlsrådet ønsker vi at Isa Merete gjennomfører hele prosessen med indekskjøring.  Hun oppretter egen profil i dogweb og så skal Terje sørge for at hun får riktig tilgang til dataene.
 
Sak 6/2015 Forespørsel bruk av hannhund
 
Forespørsel fra Gjermund Ås ble diskutert.  Terje gir tilbakemelding til Gjermund.
 
Sak 7/2015 Møtefrekvens
 
Det er ønskelig å komme tilbake til ordningen med en fast møtefrekvens og vi er enig at  det gjennomføres møte i avlsrådet hver første tirdag i måneden. Første gang 3.11.,- så 1.12.15.
 
Sak 8/2015 Fysisk møte i avlsrådet
 
Det er ønskelig å gjennomføre et fysisk møte i avlsrådet på Gardermoen 21.- og 22.11.15.  Terje sjekker budsjettstatus og legger til rette for gjennomføring.
 
 
 
Referent
 
Terje s
 
Total
0
Shares

Siste kommentarer