Referat fra styremøte 08.09.15

Tilstede: Per Dahle, Robert Gill, Terje Steinsund, Inger-Lill L. Pedersen, Thomas Engh

Terje Bjugan og Terje Natland har meldt frafall

33/15 Referat fra forrige styremøte

Vedtak: Godkjent

34/15 Innkommende post

1.Mottatt 03.06 fra LISA MARIA ROHRHIRSCH, NKK – Aktivitetsavd. : Fw: Høring prøvedommervervets etiske innhold – frist 4.9 ( videresendt styret 09.06.)
Vedtak: Tatt til etterretning

2. Mottatt 05.06. fra Janne Gregersen NKK-aktivitetsavd: Oppnevning av FCI representant i perioden 2015-2017(videresendt styret 07.06.)
Vedtak: Tatt til etterretning

3. Mottatt 26.06. fra Merete Røberg-Larsen, administrasjonene NKK: NKKs 54. ordinære representantskapsmøte, 07-08.11.15 her har det vært flere og er fortsatt frist for å melde seg på. (videresendt styret 28.06.)
Vedtak: Blir ivaretatt av FKF.

4. Mottatt 26.06. fra Janne Gregersen , aktivitetsavd. NKK: Høring – Regler for internasjonale konkurranser RIK , first 27.09. ( vidresendt styret 28.06.)
Dette gjelder brukshund

5. Mottatt 11.07. fra Vidar Grundtjern : VALG – NKKs 54. representantskapsmøtet 7-8.11.2014 – frist for kandidater var 15.08.. (videresendt styret 11.07.)
Vedtak: Blir ivaretatt av FKF.

6. Mottatt 17.08. fra Eva Pedersen aktivitetsavd NKK: Studieplan – kurs ettersøk videregående. (vidersendt styret 17.08.)
Gjelder ettersøkshunder

35/15 Regnskap

Har mottatt regnskap pr. juni. Så langt ser dette utmerket ut

36/15 Oppfølging Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere

Det finnes ikke en oppfølgingsplan for Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere
Forslag: Det lages et kort med en julehilsen med et passende bilde til alle Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere. Dette innføres inneværende år.
Æresmedlemmer blir invitert til Jegermiddagen under Hovedprøven. Der dekkes middagen. Klubbens leder/representant sørger for å øsnke velkommen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

37/15 NM skog 2016
Hanne Fevik har takket ja til jobben som prøveleder, og er i ferd med å sette sin komite. Mer info vil komme etterhvert

38/15 RAS

Ble vedtatt på ekstra ordinært Representantskapsmøte og er godkjent av NKK.
Lars Lysberg har gått ut av avlsrådet og det er ønskelig med en ny person som kan tre inn.
Vedtak: Styret utvider avlsrådet med en person, Isa Merete Sørlie, og ønsker henne velkommen inn

39/15 Sponsor. Kort status

Det jobbes aktivt med våre gode sponsorer.
Vedtak: Sponsorkomiteen ved Robert starter opp for fullt etter jakta med telefonmøte for å framforhandle nye avtaler

40/15 Profilering etc. Kalender 2016. Kort status

Inger Lill tar kontakt med Eva Bente for å se på løsninger. Det skal jobbes for at det blir kalender i 2016 og 2017

41/15 It. Kort status

Hjemmesiden har blitt utsatt for et Hacker angrep. Erlend Opdahl, Ole Ingebrigtsen og Inger Johanne Bergseng har brukt mange timer for å få hjemmesiden på plass igjen. Stor takk til de! Det gjenstår fortsatt en del arbeid og det vil ta litt tid å få alt på plass igjen.

42/15 Driftshåndbok. Kort status

Vedtak: Utsatt til neste styremøte, da Terje Natland har meldt frafall.

43/15 Nordisk Pointermatch. Kort status

Laget er tatt ut blant de som har meldt seg på. Dette kunngjøres senere.
Vedrørende sponsing av laget avklares dette med Terje Bjugan.
Gave medbringes til Dansk Pointer Klub

44/15 Medlemsservice. Kort Status

Salget i Pointerbutikken rusler og går. Men er for øyeblikket nede etter hackerangrep.
Medlemstallet pr. 7/9 er 870 Det er fortsatt 68 medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent for 2015. Noen klager på manglende fuglehunden, men ikke mange.

45/15 Styreplan neste 6 mnd.

Vedtak: Per, Robert og Ann-Karin kjører en mail korrespondanse; og lager et utkast til styre/møteplan de neste 6 måneder som koordineres med resten av styret

46/15 Eventuelt

Prøvekomite 2016. Styret utpeker prøveleder før jul. Ann-Karin Lindberg settes som «prøveleder» midlertidig.

Kort om EUW 15 – Der var det kjempestore showdogs som vant. FCI standaren trekker i en annen retning enn den Nordiske standaren. Dette ønsker ikke Norsk Pointerlub.
Vedtak: Thomas/Robert og avlsrådet lager et innspill som as videre til NKK. Hvor vi stiller spørsmål om der slik bedømming som under EUW15 vi ønsker oss.

VM 2015
Laget som representerer Norge er tatt ut og er som følger:

Pointer Frierfjordens Rit NO58431/10 e/f Jan Tommy Nilsen
Pointer Frierfjordens Rossi NO58426/10 e/f Jan Tommy Nilsen
Irsk Setter Red Garlic’s Pralin SE52216/2010 e/f Ulrik Myrhaug

St. Hubertus (Herrer):
Irsk Setter Red Garlic’s Pralin SE52216/2010 e/f Ulrik Myrhaug
Pointer Frierfjordens Rit NO58431/10 e/f Jan Tommy Nilsen (reserve)

VM 2016 i Danmark og deltakelse i Internasjonale konkurranser settes på agenda i avlsrådet.
Vi bør være representert i Danmark.

Styret ønsker å takke alle som gjør en innsats for klubben og pointeren. Dere er grunnpilarene i klubben vår!

 

Referent: Ann-Karin Lindberg

Total
0
Shares

Siste kommentarer