Nordisk Pointermatch 2015

Norge

Nordisk pointermatch ble gjennomført i Dansk pointer klubb’s regi  ved Schackenborg slott’s fantastiske jaktmarker i Tønder helt nede ved Tyskegrensen.

Søndag kveld var vi invitert til Øster Højst Kro for middag og presentasjon av dommerne, lagene, samt trekning til mandagens match.

Prøveleder Flemming Sørensen hadde gjort en flott presentasjon av alle lagenes hunder, førere og dommere slik at alle fikk se hvem de skulle møte til dyst i mot.

Norske Laget:

Fugledes Odin (Fugledes Extra – Fugledes Yatzy) eier/fører Anton Ringøen

Ohlsmyrens Respect (Setpoints Buddy – Borgefloens Jaga Cs) eier/fører Hans Simensen

Black Luckys Rikke (Black Luckys Pampas –Black Luckys Tekla) eier/fører Per Ola Brekke

Black Luckys Molly (Eidemlias Dano – Black Luckys Tekla) eier/fører Per Ola Brekke

Reserve: LN Pointmanns Cisa (Everest Des Brais De L’oridelle – Frances) eier/fører Hans Simensen 

 

 

Det Finskelaget besto av:

Silverforsens Liira (Black Luckys Plus-Surjemtens Katja) eier/fører Markku Hankonen

Taiga Av Rabbelungen (Bjørnålias Figaro- Pasta Av Rabbelungen) eier/fører Riika Hankonen

Pasta Av Rabbelungen  (Anter – Maisa Av Rabbelungen) eier/fører Catharina Standertskjøld-Nordenstamm

Pizza Av Rabbelungen (Anter – Maisa Av Rabbelungen) eier/fører Henrik Standertskjøld-Nordenstamm.

Reserve: Tosca Av Rabbelungen (som Taiga) eier/fører Catharina Standertskjøld-Nordenstamm            

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

Svenske Laget:

Top Point Axi (Villetoftes Rex – Øb’s Soda) eier/fører Bertil mårtensson

Black Luckys Antonia (Eidemlias Dano – Black Luckys Tekla) eier/fører Bertil Mårtensson

Gamekeepers Brioni (Drevajans Kurre – Hesselhøj Estelle) eier/fører Sten Rønnerling

Donna (Hjallese Gleen – Metrinelunds Bella) eier/fører Carl-Fredrik Stolt

Reserve Fugledes Ursus (Stenbittens Sugercane Hannover-Fugledes Juvel) eier/fører Sten Rønnerling                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske laget:

Spurvfugldalens Quincy (Atrups Fighter – Survfugldalens Katja) eier/fører Lasse Weberg

Fugledes Ultra (Stenbittens Sugarcane Hanover – Fugledes Juvel) eier/fører Flemming Fuglede Jørgensen

Frierfjordens Randi (Jutevatnets Radar – Fugledes Black Britt) eier/fører Jens Have

Spurvfugldalens Qizi (Astrups Fighter – Spurvfugldalens Katja) eier/fører Hugo Nielsen

Reserve: Villetoftes Victor (Jutevatnets Radar – Metrinelunds Gossi) eier/fører Nils Holger Lykke¨                                                                           

 

                                                                       

 

 

 

 

 

                              

Dommere:

Finland Allan Diederichsen

Sverige Bjørn Meijel

Norge Thomas Engh

Danmark Ole Dahl Madsen ordførende.                                                                                                                                                             

 

 

Mandag morgen startet med oppstilling og presentasjon av alle lag, skyttere, dommere og de som skulle sørge for at alle var klare til når de skulle være klare.

1.slipp 08.30 var det avmarsj ut i terrenget og første par ut var Odin og Anton mot Randi og Jens Have.

Odin og Anton la listen for dagen med godt søk og et flott fuglearbeid på Rapphøns helt på slutten av slippet.

2.slipp Liira mot Donna

Liira jakter i et noe uryddig søk, støkker rapphøns rolig senere støkker hun på nytt og forfølger kort.

Donna jakter i god fart med middels god stil, kuvender en del på venstre side. 2 x sjanse på Rapphøns.

3.slipp Qizi mot Rikke

Qizi starter opp i et offensivt søk i stor fart og god stil, har en del markeringer som hefter en del. Stand går frem uten resultat, løser ut støkker kull og blir for urolig. Senere stand reiser hardt lar seg ikke roe og forfølger.

Rikke legger opp til et vel til rette lagt søk på stubb  på stubb, utnytter hele terrenget fra kant til kant i stor fart og flott stil. Stand reiser villig og presist rapphøns som felles ganske tett på hunden, komplett rolig i oppflukt og felling. Meget god apport.

4.slipp Finnene setter inn reserven grunnet løpetid Tosca mot Axi

Tosca jakter stort noe åpent i stor fart flott stil sjanse på rapphøns som makker finner senere stand reiser behersket rapphøns flokk fører berører hunden sin under oppflukt og felling. Apporterer slurvete to rapphøner tygger og avleverer slurvete.

Axi fester straks etter slipp stand reiser rapphøns villig og presist rapphøns som hun forfølger. Sener jakter hun meget godt.

5.slipp Ultra mot Respect

Ultra jakter meget godt i stor fart og flott stil et vel tilrettelagt søk som kunne ønskes noe større på bredden, 2x sjanse

Respect jakter i stor fart i et stort noe åpent  stort søk. Finner rapphøns 2 ganger hvor fuglene letter  presist  foran, før vi kommer opp rolig.

6.slipp Pizza mot Antonia

Pizza går i et stort egenrådig og åpent søk som mangler terrengdekning og kontakt med fører. Fester en kort stand langt ute reiser selvstendig og forfølger hemnings løst. Trekkes for videre avprøvning.

Antonia Jakter glimrende i beste fart og stil, utnytter vind og terreng prima med høy fart og flott stil.

7.slipp Quincy mot Molly¨

Quincy jakter godt bruker litt tid for og komme i gang. Men legger opp til et meget godt søk i noe tung aksjon, høyt hode noe jevner søksopplegg ønskelig.

Molly viser opp et fremragende søk i høy fart og flott stil. Utnytter terrenget fra kant til kant gjennom hele slippet. Ingen fugl i slippet.

8.slipp Taiga mot Brioni

Taiga starter opp i ett voldsomt søk i høy fart og god stil jakter kun kanter og blir veldig åpen, støkker rapphøns rolig, sener forsvinner hun og finnes ikke før det har gått en god stund.

Brioni jakter i god fart fin stil i noe tung aksjon. Noe bedre kontinuitet ønskelig. Sjanse på rapphøns.

9. slipp Antonia mangler slipptid og slippes mot en ny reserve fra Finland  Vinga

Antonia jakter glimrende fester flott stand rapphøns letter før vi kommer opp rolig.

Vinga jakter i stor fart og flott stil vel til rette lagt søk.

10.slipp Randi mot Liira

Randi jakter meget godt i beste fart og stil. Stand reiser noe upresist rapphøns flokk rolig i oppflukt og skudd.

Liira i et noe usystematisk søk i god fart og fin stil. Sjanse på rapphøns.

11.slipp Odin mot Donna

 Odin jakter meget godt , støkker rapphøns rolig.

Donna søk som tidligere med feil vendinger spesielt på venstre side.støkker rapphøns rolig.

12.slipp Tosca mot Qizi

Straks etter slipp fester Qizi stand rapphøns letter rolig så letter det mere fugl og da forfølger hun friskt.

Tosca jakter nå meget godt fester stand, rapphøns letter rolig. Sener fester hun stand langt ute justerer seg rapphøns letter og hun forfølger.

13.slipp Rikke mot Axi

Rikke jakter glimrende på det store feltet under varme forhold holder hun koken gjennom hele slippet med søk fra kant til kant.

Axi jakter også meget godt men preges litt av varmen da hun finner seg tid til og legge seg ned et par gange i gjørmehull for å kjøle seg ned.

14.slipp Ultra mot Vinga

Ultra jakter meget godt men bedre utnyttelse av bredden ønskelig.

Vinga jakter noe ungdommelig men godt.

15.slipp Respect mot Antonia

Respect jakter godt i biotop og på stubb bedre respekt av makkers stand ønskelig, senere støkker han ny slått rapphøns blir noe urolig.

Antonia jakter glimrende, fester flott stand reiser villig og presist rapphøns komplett rolig i oppflukt og felling. Apporterer meget godt.

16.slipp Quincy mot Taiga

Quincy jakter godt, blir noe åpen. Sjanse på fasan, går forbi rapphønskull respekterer ikke makkers stand.

Taiga fester stand straks etter slipp går frem uten resultat, ny stand reiser villig og presist fasn rolig i opplukt og skudd. Senere går hun åpent og mangler terreng dekkning. Stand langt ute som holdes tross makkers provikasjoner. Reiser rapphøns flokk, berøres av fører under oppflukt og felling. Nekter og apportere.

17.slipp Molly mot Brioni

Molly legger opp til et glimrende feltsøk som er fra kant til kant i høy fart og flott stil.

Brioni går i et noe usystematisk og offensivt søk som kunne hvert lagt bedre til på bredden. Støkker rapphøns rolig, sener stand langt fremme fasan letter rolig, justerer seg til ny stand reiser rapphøns rolig i oppflukt, men fallapporterer.

18.slipp Randi mot Donna

Donna jakter kun langs hegn markerer uten og få til noe jaktbart. Flere fugler letter i området.

Randi jakter glimrende på feltet.

19.slipp Liira mot Odin

Liira jakter kun langs hegn.

Odin jakter glimrende på feltet hele slippet igjennom. På slutten av slippet fester Odin en kataleptisk stand når fører kommer til letter rapphøns flok presist foran Odin som er rolig i oppflukt og skudd.

20.slipp Quincy mot Axi

Quincy jakter godt. Sjanse på fugl.

Axi jakter meget godt stand langt ute, rapphøns letter i omganger Axi rolig, justerer seg ny stand reiser villig på ordre rapphøns rolig i oppflukt og felling. God apport.

Rikke mot Tosca

Rikke jakter meget godt stand går frem uten resultat, sener støkker hun rolig.

Tosca går offensivt stand reiser rios god apport dette gjentar seg.

21.slipp Ultra mot Antonia

Antonia jakter glimrende på bredden.

Ultra jakter offensivt stand langt ute, følger på rapphøns letter og hun forfølger.

22.slipp Respect  mot Vinga

Respect  fester straks stilfull stand reiser djervt rapphøns flok rolig i oppflukt og felling apporterer de felte fugl meget godt.

Vinga jakter godt, støkker fugl forfølger friskt.

23.slipp Quincy mot Brioni

Quincy jakter meget godt, sjanse på rapphøns

Brioni søk som tidligere markerer, støkker rapphøns rolig.

24.slipp Taiga mot Molly.

Taiga egen rådig, går ned til hegn markerer langs hegen, skjærer langt frem i terrenget fester stand fasan letter og hun forfølger.

Molly Jakter glimrende på feltet.

Matching mellom dagens 2 beste som ikke har fått minuspoeng.

Odin mot Antonia

Begge starter opp i god fart hvor Antonia har den beste stilen og det beste søket som er lagt meget godt til rette på bredden.

Nordisk vinner individuelt blir Black Luckys Antonia.

Da reiser vi tilbake til slottet for å oppsummere resultatene og premieseremoni.

Resultater individuelt

  1. Black Luckys Antonia (Eidemlias Dano – Black Luckys Tekla) eier/fører Bertil Mårtesson
  2. Fugledes Odin (Fugledes Extra – Fugledes Juvel) eier/fører Anton Ringøen
  3. Frierfjordens Randi (Jutevatnets Radar – Fugledes Black Britt)eier/fører Jens Have
  4. Black Luckys Rikke (Black Luckys Pampas – Black Luckys Tekla) eier/fører Per Ola Brekke
  5. Black Luckys Molly (Eidemlias Dano – Black Luckys Tekla) eier/fører Per Ola Brekke
  6. Donna(Hjallese Glenn – Metrinelunds Bella) eier/fører Carl-Fredrik Stolt

Resultater lag:

  1. Norge             88,5 poeng
  2. Sverige          81.5 poeng
  3. Danmark       60 poeng
  4. Finland          42,5 poeng

Dette var en solid lag seier av de norske hunden som viste utholdenhet og styrke.

Vill takke Dansk pointer klubb for et flott arrangement og til Schackenborg Gods for at vi fikk oppleve terreng av fantastisk kvalitet.

Dreie boken er fra mine notater.

Når det gjelder hundenes poeng så kommer dette senere da jeg ikke har fått dette fra Danmark ennå.

Tusen Takk til Lundhags som stilte opp med flotte jakker og kapser til hele laget, samt color lline som stilte opp med gode rabatter på billetter med båten.

Tusen takk for tilliten.

Med beste pointer hilsen

Thomas Engh

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer