Referat fra styremøte 07.06.15

Tilstede: Per, Robert, Inger-Lill, Terje N, Terje S, Thomas, Ann-Karin. Forfall Terje B. Ellen B Dobloug tilstede på punkt 23/15.

23/15 Rapport status NM/Hovedprøven – Ellen

Status: Komiteen er god besatt. Huskeliste er sendt ut til komiteen. NM-side er nødvendig med generell info. Mangler kun noen dommer lørdag og en søndag. Terje anser seg som reserve. FKF har oppnevnt dommere til NM-lag og semi- og finale, disse skal brukes flere ganger. Det savnes dommere fra Nord-Norge. Dommerliste sendes til styret for oversikt. Dommergaver er ordnet.

Deltakerpremier er i orden og sponsorene stiller villig opp. Det er bestilt 1. og 2. premier direkte fra Porsgrunn og leveres direkte på Hjerkinn.

Ca. 4 dager etter fristen er foreløpige partilister klare.

Lagledermøte i forhold til startrekkefølgen og NM-lag middag onsdag, med trekking av rekkefølge. Vi ønsker en mulighet med liveoverføring fra NM-lag, men må trå varsomt i forhold til hva vi kan legge ut.

Budsjett er satt opp og det er budsjettert med et overskudd på ca. 5000,- kr.

Alt skal være ferdig registrert på søndag og oppgjør og regnskap vil komme fortløpende.

24/15 Referat

Styremøte  – Per

Vedtak: Tatt til orientering

OR – Per

Vedtak: Ann-Karin sender til WEB–ansvarlig for utleggelse på nett når hun mottar protokoll i retur fra Finn Trana og Frode Stenerud.

25/15 Innkommende post – Ann-Karin

18/05 Lisa Marie Rohrhirsch: Protokoll fra møte avholdt i jakthundkomite 5.mai 2015

Vedtak: Tatt til orientering

19/05 fra NKK marianne Ono Njøten – Vedr Bestilling av kritikkskjemaer, premielister og prøvepapirer

Vedtak: Tatt til orientering

1/6 Merete Rødberg – Larsen NKK friavtale frist 1/7

Vedtak: Ann-Karin sender ut til de som har tilgang på eierdata og sender samlet tilbake til NKK.

26/15 Fuglehundtinget – Robert

Sakspapirene finner dere her:

http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/RS/FKF%20rsberetning%202014-2015_rev13.5.15.pdfg

Robert gikk igjennom innkomne saker og valg.

Vedtak: Robert Gill stemmer etter mandat gitt fra styret i NPK.

27/15 Driftshåndbok – Per

Komite bestående av Terje Natland, representant fra O/A og utvalgt DR. Revidere eksisterende driftsmanual.

Vedtak: Revidere driftshåndbok- klar i løpet av høsten. Legges på web.

28/15 Utenlandske medlemmer – Per

DR Ørjan Vassbotn i Østfold blir bindeledd mot utenlandske medlemmer. Ansvarlig for innsamling av resultater, og artikkel i Fuglehunden/web.

Vedtak: Forslag vedtatt

29/15 Komite for utmerkelser – Per

Komite innstiller til styret, som tar endelig beslutning.

 1. Komiteen består av tre medlemmer.
 2. Komite/styret utarbeider overordnede retningslinjer (lov) som besluttes på OR.
  1. Æresmedlem
  2. Gullmerke
  3. Æresdiplom
 3. Opprette arkiv med oversikt over utdelte utmerkelser. Dette skal publiseres på pointer.no.

Vedtak: Styrets medlemmer kommer med forslag på kandidater til neste styremøtet. Slik at komite kan nedsettes.

30/15 Fordeling arbeidsoppgaver for styret – Per

Bakgrunnen for fordelingen med direkte kontaktpunkter til styret er for å fordele arbeidsbyrden på styremedlemmene, og for å forenkle oppfølgingen. Det er viktig at det her skilles mellom person og funksjon.

                                                             

 

Leder/Per Dahle

 

 

Distriktsrepresentanter

 

 
   

Hovedprøven

 

 

Prøveleder/ Ellen Bakke Doblaug 2015

 

   

Økonomi

 

 

Ann-Karin Lindberg, regnskapskontor

 

   

Sekretær

 

 

Ann-Karin Lindberg

 

 

Nestleder/Robert Gill

 

 

Raseutvalg RU

 

 
   

Sponsor

 

 

Terje Bjugan, Torstein Dehn, Kjetil Olsen, Torleif Knudsen

 

 

Styremedlem/Terje Steinsund

 

 

Avlsråd

 

 
   

Web, teknisk

 

 

Inger Johanne Bergseng

 

 

Styremedlem/Terje Natland

 

 

Driftshåndbok

 

 

Rolf Letvik

 

 

Styremedlem/Inger-Lill Løkås Pedersen

 

 

Profilering. Fuglehunden, pointer.no, Facebook, kalender, fotokonkurranse

 

 

Eva Bente Lindseth

 

 

Styremedlem/Thomas Engh

 

 

Nordisk Pointermatch NPM og VM

 

 

Per Ola Brekke

 

 

Styremedlem/Terje Bjugan

 

 

Materialforvalter

 

 

Håvard Otto Rudi

 

Vedtak: Tatt til etterretning

31/15 Nordisk pointermatch NPM – Thomas

 

Gjennomføres i Danmark/Scankenborg 6. oktober 2015. Det er søkt om økonomisk støtte fra NKK.

 

Vedtak: Tatt til etterretning.

 

32/15 Ekstraordinær RS – Terje S.

 

Gjennomføres 11. august på telefon.

 

Agenda

 

 1. RAS
 2. Pointercup

 

Vedtak: Innkalling og saksdokumenter sendes ut før ferien.

 

Referent: Ann-Karin

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer