Dansk Pointer klub har invitert til nordisk pointermatch 4-5 oktober 2015

Nordisk pointer match vil bli avholdt på Schackenborgs Gods som ligger helt nede ved den tyske grensen. Se eget infoskriv fra DPK.

Vi takker for invitasjonene og ønsker å stille lag.

I tilknytting av nordisk match blir det avviklet flere VK prøver i forkant som det er mulig og delta på, se invitasjonen og følg linkene.

Laget skal bestå av 4 hunder og eventuelt 1 reserve.

Hunder og fører som melder sin interesserte må ha alle papirer i orden for og kunne reise til Danmark.

Interessert bes melde seg på til avelsraadet@pointer.no innen 25.08.2015

Med bakgrunn i de påmeldte hunder vil avelsrådet foreta et uttak av laget som skal representer NPK.

Ytterlige informasjon gis av avelsrådet v/ Thomas Engh tlf. 90804908 eller mail thomasengh71@gmail.com

I tilknyting av Nordisk Pointermatch har Jens Bang og Alex Nissen sendt oss denne flotte invitasjonen for deltagere til nordisk match.

Takker for invitasjonen
Mvh Norsk Pointer klub

 

 

 

Legg til en kommentar