Innkalling ekstraordinært representantskapsmøte Norsk Pointerklub

Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i Norsk Pointerklub 12. august kl. 19:00.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Godkjenning av fullmakter. Eventuelle fullmakter sendes klubbens sekretær i forkant av møtet for godkjenning
3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll
4. Godkjenning av Raseespesifikk avlstrategi/RAS for Norsk Pointerklub
5. Forslag til endring av statutter PointerCup

Det ekstraordinære representantskapsmøte vil bli avholdt pr. telefon. Møtet avholdes ellers etter NPKs lover.

Medlemmer som ønsker å delta på møtet bes kontakte klubbens leder pr. e-post; leder@pointer.no. Det vil da bli tildelt telefonnummer og kode for pålogging til møtet.

Saksdokumenter og innkalling blir lagt ut på klubbens web-side senest 14 dager før møtet. Dette i henhold til NPKs lover.

Med vennlig hilsen

Per Dahle
Leder NPK

Telefon: +47 948 39 950
per.dahle@jatak.no

Total
0
Shares

Siste kommentarer